การเข้าอบรมในช่วงเช้านี้ ได้ทดลองทำสร้างบันทึกใหม่ แต่พบว่าได้ลืมเลือกคำหลักไว้  จึงพยายามกลับเข้ามาที่บันทึกเดิมเพื่อกำหนดคำหลัก แต่พบว่าไม่สามารถที่จะ เลือกรายการ "บันทึกเป็นร่าง" ได้  ก็เลยจะขอเรียนถามท่านผู้รู้นะคะ  ช่วยหน่อยนะคะ  แต่อย่างไรก็ตามรอบนี้พยายามจะเลือกคำหลักด้วย หวังว่าจะได้ผลนะ

สรุปว่าหลังจากทดลองอีกครั้งก็ไม่สำเร็จค่ะ  รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ  แล้วจะเข้ามาดูใหม่ในวันหลัง