เริ่มทำการบันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ในวันที่ 6 ก.พ. 2551 พ.ศ. 2550 จนถึงวันที่ 11 ก.พ. 2551

การทำบัญชีทำให้รู้ชัดเจนว่าเราเอาเงินไปทำอะไร ใช้ไปวันไหน สิ้นเดือนมาประเมินพบว่า บางเดือนรายจ่ายมากกว่ารายรับ บางเดือนรายรับมากกว่า ก็เหลือไว้เพื่อเอามาจุนเจือในเดือนที่มีรายรับน้อย เราจะรู้ตัวว่าเดือนหน้าต้องจ่ายอะไรบ้าง เมื่อรู้อย่างนี้ก็ต้องใช้ประหยัด ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้                  การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งถือเป็นการบริหารทรัพย์วิถีพุทธอย่างหนึ่งนั้น ความจริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทำได้ง่าย ๆ เพียงสละเวลาน้อยนิด คิดทบทวนสิ่งที่ทำ เพื่ออนาคตของวันต่อไป ก็จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขได้ไม่ยาก  และพร้อมที่จะแตกหน่อต่อยอดไปสู่ชุมชนและสังคมเป็นสุขในที่สุด