กรณีแบบนี้ ผมเพิ่งเคยเห็นด้วยตาตนเองจริง หลังจากที่ได้ยินหลายคนเล่าให้ฟังว่า
ขณะนำโนตบุคไปเสียบต่อสายออกโปรเจคเตอร์ แล้วเกิดไฟช๊อตอย่างรุนแรง ไฟแลบ เสียงดังเปรี้ยง จนโนตบุคเจ๊งเลย ไม่ใช่แค่เปรี้ยะ มีไฟแลบนิดๆ แล้วยังคงใช้งานต่อได้เหมือนเดิมแบบที่เคยเจอกัน จึงได้มีโอกาสวิเคราะห์ปัญหากับของจริงๆกันคราวนี้เอง

สาเหตุก็คือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน ย้อนกลับผ่านไปทางจอโปรเจคเตอร์ ออกไปรอที่ขั้วเสียบโปรเจคเตอร์ เมื่อโนตบุคผู้เคราะห์ร้ายมาเสียบต่อ จึงเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอย่างรุนแรง ผลตามที่ว่ามา

ผมขอแนะนำเทคนิควิธีง่ายๆในการต่อสายโปรเจคเตอร์ เพื่อลดความเสี่ยงภัยต่อโนตบุคของเรา คือ

1.ปลดหม้อแปลงไฟชาร์จ notebook ออกซะก่อน
โดยการถอดขั้วที่เสียบกับ notebook

2.นำสายของ projector มาเสียบเข้ากับ notebook
แล้วก็ใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องเสียบต่อหม้อแปลงไฟชาร์จกลับคืน
ใช้แบตเตอรี่ใน notebook อย่างเดียว ปลอดภัยที่สุด

3.หากจำเป็น เช่นแบตเตอร์อ่อน ก็เสียบต่อหม้อแปลงไฟชาร์จคืนก็ได้

ถ้าไม่แพ้ดวงจริงๆ ควรจะปลอดภัยครับ
--วิภัทร