บันทึกการเมืองไทย (4) : ความไม่มั่นคง

- เมื่ออำนาจไปรวมอยู่ที่คนคนเดียว   การเมืองจะไม่มั่นคง
- เพราะว่าคนคนเดียวที่มีอำนาจมาก   จะเหลิงหรือหลงตัวได้ง่าย
- นอกจากเหลิงเพราะความหลงตัวเองแล้ว   บริวารรอบข้างจะประจบสอพลอ  จนผู้มีอำนาจเสียคน
- นี่คือสิ่งที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์
- การกระจุกตัว (concentration) ไม่ว่าของอะไรนำไปสู่ความไม่มั่นคงทั้งสิ้น  เช่น concentration of wealth ไปอยู่ในบางประเทศเกินไป   ก่อสงคราม,  concentration of power นำไปสู่คอรัปชั่น เช่นกัน

วิจารณ์  พานิช
 22 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)