พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548

ปัจจุบันสายสนับสนุนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ก็อยู่ในเกณฑ์ ข้อ 1 (คือไม่น่าจะเกินระดับ 8) จึงต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดี

ปัจจุบันได้มีประกาศ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548  โดยกำหนดค่าเช่าที่พักในประเทศ สรุปดังนี้ 1) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท  2) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 หรือเทียบเท่า  เหมาจ่ายไม่เกิน 2,200 บาท และ 3) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า  เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,500 บาท   ปัจจุบันสายสนับสนุนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ก็อยู่ในเกณฑ์ ข้อ 1 (คือไม่น่าจะเกินระดับ 8) จึงต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดี  "เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,000 บาท"  ตีความได้ว่า เบิกค่าที่พักได้โดยไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน ก็จะได้เงิน 1,000 บาท  (ซึ่งบางรายพักจริงไม่ถึงหนึ่งพันบาท  ก็เลยได้โอกาสเบิกเงินหนึ่งพันบาทโดยไม่ต้องแนบใบเสร็จฯ)  แต่เท่าที่คุยกับหลายคณะ  ขณะนี้บางคณะได้มีข้อตกลงเป็นการภายในโดยกำหนดอัตราที่ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงินไว้ที่......บาท  ถ้าต้องการเบิกเกิน.....บาท ที่ตกลงกันไว้ก็ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน  ฉะนั้นศึกษาระเบียบและข้อตกลงภายในให้ดีก่อนทำเบิกนะคะ  จะได้ไม่เสียเวลาและไม่หงุดหงิดค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ความเห็น (2)

สุวรรณา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

พี่สุรีย์ค่ะ อยากรู้ที่จุดๆๆ นะค่ะ  จะเกินพันมั้ยจ้ะ ฮิ ฮิ  แวะเข้าทักทาย วันก่อนเข้ามาอ่านยังไม่มีรูป  วันนี้มีให้เห็นแล้ว   ยังจำชื่อเป็นภาษาจีนของพี่ได้ นึกแล้วต้องใช่พี่แน่นอน  จะติดตามความรู้ที่พี่ให้ทุกครั้ง พี่สุรีย์วิเคราะห์เก่งตั้งแต่ใหนแต่ไรแล้ว ยังชื่นชมความสามารถตรงนี้ของพี่นะคะ/ นิด

สุรีย์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนิดค่ะ ที่ให้เกียรติยกย่องชมเชย  ตอบช้าไปหน่อยค่ะ เพราะมีประชุมทุกวัน ไม่ได้เปิดเครื่องคอมฯเลยค่ะ  ตรงที่พี่จุด ๆ ๆ นั้น ไม่เกินพันบาทค่ะ เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละคณะค่ะ  แล้วจะเขียนเรื่องอื่น ๆ ลงอีก ติดตามต่อไปนะคะ