GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คุณภาพการบริการ

คุณภาพการบริการจะเกิดจากสัมผัสที่เบิกบาน บริการที่ถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ลูกค้าจนเกิดความรู้สึกพึงพอใจ

บริการคืองานที่ทำเพื่อคนอื่น คำว่าคนอื่นก็คือลูกค้า หรืออธิบายให้ชัดเจนขึ้น บริการคือกิจกรรมหรือเทคนิคและพฤติกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ลูกค้าส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

คุณภาพบริการจะมีลูกค้าเป็นผู้ชี้ขาด พบได้ ณ จุดสัมผัสบริการ ถ้าผิดแล้วปรับแก้ไม่ได้ พฤติกรรมการประเมินคุณภาพบริการของลูกค้าลูกค้าจะเริ่มประเมินทันที ณ จุดสัมผัสบริการจุดแรกจะประเมินอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปทุกจุดสัมผัส หากพบข้อบกพร่องแม้เพียงจุดเดียวก็จะถูกประเมินว่าด้อยคุณภาพทันที

อีกนัยหนึ่งคุณภาพการบริการจะเกิดจากสัมผัสที่เบิกบาน บริการที่ถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ลูกค้าจนเกิดความรู้สึกพึงพอใจ

ลักษณะคุณภาพบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

1.ได้รับบริการตามต้องการจนสามารถบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการได้

2.การได้รับความชื่นใจ ประทับใจและอิ่มใจจากการใช้บริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): kmกับคุณภาพ
หมายเลขบันทึก: 16490
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)