การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

อบรมเพื่อเป็นหมอตรวจสุขภาพองค์กร

            11 ก.พ.51  เป็นวันแรกของการอบรมคณะทำงาน  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA : Public  Sector  Management  Quality  Award)  ปี 2551 ผมเป็นคณะทำงานคนหนึ่งที่ได้รับการมอบหมายจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ณ โรงแรมร้อยเกาะ  จังหวัดสุราษร์ธานี

            จังหวัดนครศรีรรมราช  ดำเนินการโครงการตามที่ ก.พร. กำหนดตั้งแต่ปี 50 เป็นปีแรก โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่มีหน่วยงานถึงระดับอำเภอ จำนวน 8 หน่วยงานเป็นเป้าหมายคือ  สำนักงานจังหวัด  ปกครองจังหวัด   เกษตรจังหวัด  พัฒนาชุมชนจังหวัด  ประมงจังหวัด ที่ดินจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด  และปศุสัตว์จังหวัด 

            คณะทำงานที่หน่วยงานส่งเข้าดำเนินการโครงการ  ได้ผ่านการอบรมมาด้วยแล้วเมื่อปี 50  และได้ดำเนินการจัดทำโครงกาและวเสร็จสรุปเป็นเอกสารส่งให้  ก.พ.ร.  เรียบร้อยแล้ว  สำหรับการอบรมปี 51  เป็นการเติมเต็มสำหรับคนที่เคยผ่านการดำเนินงานมาแล้ว  และสำหรับคนที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ก็เรียนรู้ใหม่ 

           คณะทำงานนั้นอบรมเรียนรู้เพื่อเป็นเป็นหมอตรวจสุขภาพองค์กรของตนเองว่าป่วยตรงใหนอย่างไร  และก็มีความแตกต่างกัน ระหว่าง ปี 50 กับ ปี 51  สำหรับผู้ที่ผ่านประสบการณ์จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น  เพราะปี 51 ก.พ.ร.  ปรับวิธีการใหม่  แต่ก็ใช่ว่าจะง่ายนัก อย่างไรก็ตามทำให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการคิดวางแผนในการทำงานด้านอื่น ๆ ได้อีกหลายนเรื่องนอกจากจะนำมาจัดการกับองค์กรแล้ว  ใช้เครื่องมือหรือเกณฑ์ไปปรับใช้กับการทำงานที่ไม่ใช่สำนักงานของตนเองก็ได้เป็นอย่างดี

           เมื่อปี  50 คณะทำงานเราใช้เวลาทำความเข้าใจ  ตีความ  หาคำตอบ หาหลักฐานอ้างอิง  และเรียนรู้วิธีการกว่าจะผ่านไปได้พูดได้ว่ายากมาก เพราะเป็นเรื่องใหม่  และคนต่างหน่วยงานมารวมกันสรุปเป็นองค์รวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้ง่ายเลย ค่อยมาเล่าต่อครับ เพราะต้องเดินทางแล้วครับเป็นการอบรม วันที่ 2 ของหลักสูตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกลความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • อิอิ....อบรมอีกแล้ว
  • รออ่านต่อครับ

สวัสดีครับ น้องสิงห์ป่าสัก

  • ปี 51 จะได้เจอกันบ้างหรือเปล่าเนี่ย
เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับพี่ชาญวิทย์
  • เจอกันในบล็อกไปก่อนก็แล้วกันเนาะ...อิอิ
  • ผมส่งเมล์ผลบล็อกเกอร์ให้แล้วนะครับ ช่วยเลือกแล้วแจ้งกลับด้วย
  • ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ คุณชาญวิทย์ฯ ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคณะทำงาน PMQA ของตำรวจทั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และของตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ก็ประสบปัญหาในการทำการศึกษาให้เข้าใจ และการถ่ายทอดให้คนในหน่วยได้เข้าใจเหมือนกัน เมื่อมาอ่านบทความที่คุณเขียนไว้ จึงขออนุญาตนำข้อความ "PMQA เครื่องมือตรวจสุขภาพขององค์กร" ไปใช้บ้าง ตอนนี้ขอเข้ามาทักทายแค่นี้ก่อนครับ...