เนื้อหาและแนวคิด "การบริหารผลการปฏิบัติงาน"

การจูงใจเพื่อสร้างความร่วมมือผ่านกระบวนการสื่อสารผลการปฏิบัติงาน

เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะ ที่นักศึกษาสนใจและใส่ใจ เพราะเห็นว่าเป็นสาระสำคัญของการบริหารและการทำงานในองค์การต่าง ๆ การบริหารการปฏิบัติงานสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ตั้งแต่เริ่มกำหนดเป้าหมายและการสื่อสารระหว่างกันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ไปจนถึงการแจ้งผลของการประเมินผลย้อนกลับไปสู่เจ้าของผลงาน เพื่อปรับปรุงตนเองและเป้าหมาย สำหรับแผนงานในอนาคต

หากทุกองค์การนำระบบการบริหารการปฏิบัติงานไปใช้ ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองเพราะผลการปฏิบัติงานทั้งของภาครัฐและเอกชนจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อทุกคนในองค์การรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การด้วย เห็นด้วยใช่ไหมคะ ???


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sudthanomความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ นักศึกษาทุกท่าน

ขณะนี้ใกล้ปิด course และจะสอบปลายภาคแล้ว อาจารย์ขอให้ทุกคนตั้งใจทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะ ไม่จำเป็นจริง ๆ อย่าขาดเรียน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจารย์ประจำวิชาจะสรุปและทบทวนสาระสำคัญในแต่ละบท

ความตั้งใจดี ทำดี คิดดี จะนำพาความสำเร็จตามปรารถนาและสร้างความสุขให้ทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีและสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจค่ะ

ครูแหม่ม