หลักสูตร วท.ด. สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

พฤติกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน แตกต่างจากพฤติกรรมศาสตร์เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วอย่างไรบ้าง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว. (www.swu.ac.th/bsri)

         ผมได้รับการทาบทามจาก รศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ผอ. สถาบัน ช่วยให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร     ผมตรองดูแล้ว คิดว่า ผมไปช่วยตั้งคำถามได้   แต่ให้คำแนะนำได้น้อยเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้โดยตรง    และไม่มีความรู้ด้านข้อกำหนดกฎเกณฑ์ด้านบัณฑิตศึกษา 

คำถาม
o พฤติกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน แตกต่างจากพฤติกรรมศาสตร์เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วอย่างไรบ้าง
o พฤติกรรมศาสตร์มีธรรมชาติเป็นสหสาขาวิชา    มีสาขาใดที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์อย่างใหญ่หลวงระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน์     และดึงให้พฤติกรรมศาสตร์ ต้องเปลี่ยนในระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปด้วย
o พัฒนาการของ life science โดยเฉพาะ neuroscience มีผลให้ต้องปรับปรุงพฤติกรรมศาสตร์อย่างไรบ้าง
o โยงกับสภาพสังคมไทย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และลีลาชีวิต (lifestyle) ของผู้คน    โจทย์วิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ควรเปลี่ยนไปจาก ๑๐ ปีที่แล้วอย่างไรบ้าง    และต้องการพื้นความรู้ด้านใดบ้างรองรับเพื่อให้ทำวิจัยดังกล่าวได้ดี
o ทีมจัดการหลักสูตรควรร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน (เช่นสถาบันรามจิตติ, มูลนิธิสยามกัมมาจล, ฯลฯ), และด้านคุณธรรม (เช่น ศูนย์คุณธรรม) อย่างไร  

         ผมจึงทำการบ้านส่ง ดร. วิลาสลักษณ์ ทาง บล็อก เสียเลย    เพราะเดาว่านัดยากเพราะความไม่มีเวลาของผม    แต่ถ้าทางสถาบันต้องการให้ไปคุย ก็ยินดีครับ    โปรดลองกำหนดวัน    โดยในเดือนมีนาคมทั้งเดือนผมไม่ว่างครับ

วิจารณ์ พานิช
๖ ก.พ. ๕๑

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

Wiladlak Chuawanlee (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี)
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 

เรียน ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

ดิฉันขอขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์แสดงความคิดเห็นในเชิงคำถามมาค่ะ  ทำให้ต้องคิดในประเด็นดังกล่าว  ดิฉันได้ถ่ายเอกสารคำถามของท่านอาจารย์แจกแก่คณาจารย์สถาบัน  แล้วจะนัดประชุมกันในภายหลัง  ตอนนี้ยังไม่รบกวนเวลาของท่าน  ขอประชุมกับคณาจารย์ก่อน  ถ้าได้ความอย่างไร จะเรียนให้ท่านทราบค่ะ

 วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

8 กพ 51

Daraya
IP: xxx.173.155.32
เขียนเมื่อ 

good

feel
IP: xxx.87.217.29
เขียนเมื่อ 

อยากได้แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท เกี่ยวกับ วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ อ่ะครับ