ผมเข้าใจว่าในขณะนี้ GotoKnow ใช้ "ตัวชี้วัด" ที่อิง "จำนวนบันทึก" เป็นหลัก ซึ่งสำหรับในระยะเริ่มต้นนั้น ผมคิดว่าเป็นตัวชี้วัดที่ "เหมาะสม" เพราะจะได้กระตุ้นให้คน "ขยันเขียน" บันทึกจนเกิดนิสัย "รักการเขียน" ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการจัดการความรู้

     แต่สิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหา หรือน่าจะเรียกว่าเป็น "ข้อจำกัด" ของตัวชี้วัดประเภทนี้ก็มีบ้างเหมือนกัน ประการแรกก็คือ การนับจำนวนบันทึก (สะสม) ของผู้ที่เขียนช่วงระยะเวลาต่างกันนั้น ไม่สามารถจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ดีนัก เช่นคนที่เขียน blog มาเป็นเวลา 12 เดือน กับคนที่เพิ่งเขียนแค่ 3 เดือน หากนับกันที่จำนวนบันทึก ก็ย่อมจะต่างกันค่อนข้างมาก

     ผมจึงคิดว่าตัวชี้วัดที่น่าจะ "เหมาะกว่า" น่าจะเป็น "จำนวนบันทึกต่อหน่วยเวลา (เช่นต่อเดือน)" ซึ่งก็คือ จำนวนบันทึกทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนตั้งแต่ใช้บริการ blog มา ถ้าเป็นเช่นนี้คนที่เขียนมาเป็นปีกับคนที่เพิ่งเริ่มเขียนก็จะถูกปรับมาอยู่บนฐานเดียวกัน ... เป็นการเทียบเคียงที่ยุติธรรม และยังทำให้พวก "มือใหม่" (ที่เพิ่งเข้ามาใช้ GotoKnow) มีกำลังใจพอที่จะไปต่อกรกับพวกพี่ๆ "รุ่นใหญ่"ได้อีกด้วย

     แต่อย่างไรก็ตามการนับ "จำนวนบันทึก" ก็ยังมีข้อจำกัดอีกประการหนึ่งครับ เพราะเท่าที่ผมสังเกตดู พบว่ามีบ้างเหมือนกันที่บางท่านอาจจะต้องการเน้น "ปริมาณ" ต้องการจะทำ "จำนวนบันทึก" ให้มากๆ จึงขยันเขียนบ่อยๆ แต่บางบันทึกก็มีแค่ 2 บรรทัด ผมลองสังเกตดูบันทึกทำนองนี้พบว่ามีผู้อ่านค่อนข้างจะน้อยครับ จึงทำให้เกิดความคิดขึ้นมาว่า การใช้ตัวชี้วัดไม่ควรจะใช้แค่ตัวเดียว เหมือนในทางธุรกิจนั่นแหละครับ มองยอดขายอย่างเดียวไม่ได้ คงต้องมองตัวเลขกำไร หรื่อตัวชี้วัดอื่นๆ ประกอบอีก ภาพที่เห็นจึงจะชัด

     ในกรณีของ GotoKnow ผมเห็นว่าตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง น่าจะดูที่จำนวน "ลูกค้า" หรือ "จำนวนผู้ที่เข้ามาอ่าน" ด้วย ว่าบันทึกนั้นได้รับความสนใจ มีคนเข้ามาอ่านมากน้อยเพียงใด แต่ทั้งนี้ต้องระวังอย่าไปใช้ตัวเลข Counter ที่ Set กันขึ้นมาเองนะครับ คงต้องเป็น Counter "อ่านกี่ครั้ง" ของ GotoKnow จึงจะเชื่อถือได้ และควรจะใช้ตัวชี้วัดในลักษณะที่เป็น Ratio ด้วยเช่นกันเช่น "จำนวนผู้อ่านทั้งหมดหารด้วยจำนวนบันทึกทั้งหมด" เป็นต้น

     นอกจากนี้อาจจะมี Ratio ตัวอื่นๆ ประกอบอีก อาทิเช่น "จำนวน Comment ต่อบันทึก" (= จำนวน Comment ทั้งหมดหารด้วยจำนวนบันทึกทั้งหมด) เพื่อชี้ให้เห็นว่าบันทึกของใครน่าสนใจและสามารถดึงผู้อ่านให้เข้ามามีส่วนร่วมได้มาก เป็นต้น การเพิ่มตัวชี้วัดในทำนองนี้ เท่ากับเป็นการเน้น "คุณภาพ" ควบคู่ไปกับ "ปริมาณ" และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ blogger หน้าใหม่ได้มีโอกาส "แจ้งเกิด" (ติดอันดับ) กับเขาบ้างครับ...และการจัดอันดับก็สามารถทำได้หลายทาง เช่น การจัดอันดับสำหรับพวกที่ "ขยันเขียน" สำหรับพวกที่มีแฟนพันธุ์แท้ (มีผู้ตามอ่านเยอะ - Popular Blog?) หรือที่มี Comment เยอะๆ (Interactive Blog?)

     ลองคิดดังๆ ให้ฟังครับ ...ท่านอื่นจะช่วย "ต่อยอด" หรือจะ "ตัดแต่ง" ความคิดนี้ ก็เชิญได้เต็มที่เลยครับ