กำแพง...เพชร (ของแท้)

เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีด

          ผมอาศัยอยู่ในบ้านพักสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองกำแพงเพชร (ชากังราวเดิม) อีกไม่กี่ปีก็ต้องย้ายออก เพราะทางอุทยานประวัติศาสตร์ กำลังดำเนินการบูรณะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองกำแพงเพชรใหม่ 

          ขับรถผ่านแนวกำแพงเมืองเกือบทุกวัน วันนี้เลยนำภาพของ "กำแพงเพชร" ที่เป็นกำแพงจริงๆ ส่วนหนึ่งที่ยังมีความสมบูรณ์ (ถ่ายจากด้านในตัวเมือง) และส่วนที่กำลังบูรณะ ซึ่งขณะนี้เหมือนการนำมาความรู้เหล่านั้นมา "ผลิตซ้ำ" เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีด ไว้ให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษา....

  • แนวกำแพงด้านประตูออกสู่เมืองสุโขทัย และศรีสัชนาลัย ที่ยังมีความสมบูรณ์

                                          กำแพงด้านทางออกสู่จังหวัดสุโขทัย

  • แนวกำแพงด้านทางทิศตะวันออก

                                          แนวกำแพงด้านทิศตะวันออก

  • แนวกำแพงด้านทิศตะวันออกที่ขณะนี้กำลังบูรณะซ่อมแซม 

                                          กำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะ

  • กำแพงเพชร ด้านทิศตะวันตก (ด้านแม่น้ำปิง)ที่บูรณะเสร็จแล้ว สังเกตจะเห็นว่ากำแพงด้านในไม่สูงมากนักปีนจากด้านในได้สะดวก แต่ด้านนอกเมื่อผนวกกับคูเมืองจะสูงชันมาก ยากแก่การปีนป่าย

                                          บางช่วงที่บูรณะเสร็จแล้ว

          นี่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก   ในการดำเนินงานบูรณะนั้น มีขั้นตอนที่ละเอียดและใช้ระยะเวลามากพอสมควร เช่น การขุดดูเพื่อศึกษาแนว(ฐาน) กำแพงเป็นช่วงๆ ขุดดินด้านบนออกก่อน  รื้อศิลาแลงที่ไม่เป็นระเบียบออกกองไว้ ปรับแต่งและเสริมกำแพงด้วยศิลาแลงใหม่ การใช้ปูนเฉาะสำหรับยาแนว เป็นต้น ผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ แต่บันทึกจากการสังเกต ท่านใดมีความรู้ เชิญ ลปรร. ได้นะครับ (บันทึกต่อไปจะนำภาพด้านนอกเมืองมานำเสนอนำครับ)

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (4)

วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

      บันทึกเพิ่มเติม   

       สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอดีต หรือประวัติศาสตร์ของกำแพงเมือง (ในหลายๆ พื้นที่) ก็คือ  ได้เรียนรู้ว่า คนไทยในอดีตมีความรักชาติ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสูงมาก   หากเทียบกับสมัยใหม่น่าจะพูดได้ว่า "คนในสมัยก่อนมีจิตสำนึกสาธารณะสูงมาก" 

num
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 

ใช่แล้ว...สมัยนี้เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า...ส่วนรวม

ฝ้าย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

กำแพงเพชรนี้เป็นมรดกทางโลกที่มีมาเราต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานดู

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • ขอบคุณมากครับที่แวะมา ลปรร.