ผมอาศัยอยู่ในบ้านพักสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองกำแพงเพชร (ชากังราวเดิม) อีกไม่กี่ปีก็ต้องย้ายออก เพราะทางอุทยานประวัติศาสตร์ กำลังดำเนินการบูรณะเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองกำแพงเพชรใหม่ 

          ขับรถผ่านแนวกำแพงเมืองเกือบทุกวัน วันนี้เลยนำภาพของ "กำแพงเพชร" ที่เป็นกำแพงจริงๆ ส่วนหนึ่งที่ยังมีความสมบูรณ์ (ถ่ายจากด้านในตัวเมือง) และส่วนที่กำลังบูรณะ ซึ่งขณะนี้เหมือนการนำมาความรู้เหล่านั้นมา "ผลิตซ้ำ" เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีด ไว้ให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษา....

  • แนวกำแพงด้านประตูออกสู่เมืองสุโขทัย และศรีสัชนาลัย ที่ยังมีความสมบูรณ์

                                          กำแพงด้านทางออกสู่จังหวัดสุโขทัย

  • แนวกำแพงด้านทางทิศตะวันออก

                                          แนวกำแพงด้านทิศตะวันออก

  • แนวกำแพงด้านทิศตะวันออกที่ขณะนี้กำลังบูรณะซ่อมแซม 

                                          กำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะ

  • กำแพงเพชร ด้านทิศตะวันตก (ด้านแม่น้ำปิง)ที่บูรณะเสร็จแล้ว สังเกตจะเห็นว่ากำแพงด้านในไม่สูงมากนักปีนจากด้านในได้สะดวก แต่ด้านนอกเมื่อผนวกกับคูเมืองจะสูงชันมาก ยากแก่การปีนป่าย

                                          บางช่วงที่บูรณะเสร็จแล้ว

          นี่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก   ในการดำเนินงานบูรณะนั้น มีขั้นตอนที่ละเอียดและใช้ระยะเวลามากพอสมควร เช่น การขุดดูเพื่อศึกษาแนว(ฐาน) กำแพงเป็นช่วงๆ ขุดดินด้านบนออกก่อน  รื้อศิลาแลงที่ไม่เป็นระเบียบออกกองไว้ ปรับแต่งและเสริมกำแพงด้วยศิลาแลงใหม่ การใช้ปูนเฉาะสำหรับยาแนว เป็นต้น ผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ แต่บันทึกจากการสังเกต ท่านใดมีความรู้ เชิญ ลปรร. ได้นะครับ (บันทึกต่อไปจะนำภาพด้านนอกเมืองมานำเสนอนำครับ)

วีรยุทธ  สมป่าสัก