ขอสนับสนุน ศตจ. ปชช. (ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน)

           (14 ก.พ. 49) เข้าร่วมประชุม ศตจ. ปชช. หรือ “ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน ซึ่งแต่งตั้งโดย ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ. ชาติ) เมื่อ 31 มกราคม 2549 เป็นการประชุมนัดแรกภายหลังการแต่งตั้ง ผมจึงพยายามไปร่วมประชุมแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบาย มีอาการเป็นไข้ตัวร้อนตั้งแต่เมื่อคืน
            ผมไปร่วมประชุมในฐานะ “ที่ปรึกษา” คนหนึ่ง (ในสิบคน) ของ ศตจ.ปชช. ซึ่งมีกรรมการรวม 23 คน ในจำนวนนี้เป็น “ประธานกรรมการร่วม” 5 คน เป็นผู้นำชุมชนจาก 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร คือ ครูสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ (ภาคกลาง) คุณแก้ว สังข์ชู (ภาคใต้) ครูสังคม เจริญทรัพย์ (ภาคอีสาน) คุณพันทิพย์ บุตรตาด (กรุงเทพมหานคร) และคุณอดุลย์ ยกคำจู (ภาคเหนือ) ส่วนกรรมการและเลขานุการ ได้แก่ คุณสมสุข บุญญะบัญชา (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / พอช.)
            ในที่ประชุมครั้งนี้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ศตจ.ชาติ ได้มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมด้วย มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ ศตจ. ปชช. ในรอบปี 2547 – 48 ซึ่งก้าวหน้าไปมากน่าประทับใจ และแนวทางการดำเนินงาน ศตจ. ปชช. ในปี 2549 ซึ่งดูดีทีเดียว
            เนื่องจากไม่ค่อยสบายผมจึงขอกลับก่อน ได้ฝากข้อคิดสั้นๆว่า ดีใจที่มีการแต่งตั้ง ศตจ. ปชช. ชุดใหม่นี้ให้ทำงานต่อจาก ศตจ. ปชช. ชุดก่อน ฟังผลการดำเนินงานและแนวทางข้างหน้าแล้ว น่าประทับใจ เป็นข้อพิสูจน์พร้อมทั้งตอกย้ำได้เป็นอย่างดีถึงหลักคิดและความเชื่อของท่าน ผู้อำนวยการศตจ.ชาติ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ที่เน้นว่าต้องให้ภาคประชาชนเป็นพลังสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจน ดังนั้นจึงน่าจะมีความหวังได้ว่า การแก้ปัญหาความยากจน ภายใต้การนำของท่านพลเอกชวลิต ควบคู่กับบทบาทของ ศตจ. ปชช. น่าจะดำเนินไปได้ด้วยดี ผมขอเอาใจช่วยและยินดีร่วมสนับสนุนเท่าที่จะทำได้

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
20 ก.พ. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)