แก้จนเมืองนคร (เตรียมประชุมคณะทำงานวิชาการครั้งที่2)

การประชุมวันพรุ่งนี้ใช้ข้อตกลงในที่ประชุมคราวที่แล้ว ถ้ามากันพร้อมเพรียงก็แสดงว่าค่อนข้างพร้อม

พรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะทำงานทางวิชาการด้านการจัดการความรู้โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครซึ่งการประชุมคราวที่แล้ว(15ก.พ.)ได้ข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุมว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กศน. พช. ปกครอง ยมนา (เกษตรและสธ.ไม่มาให้ปกครองประสาน)เสนอคุณอำนวยกลางมาร่วมทำงานโครงการนี้หน่วยงานละ2-5คน โดยขอให้แต่ละหน่วยงานเตรียมคุณอำนวยพื้นที่ระดับตำบลๆละประมาณ3คนรวม495คนไว้ด้วย
พรุ่งนี้จะเป็นการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 ร่วมกับคุณอำนวยกลาง ซึ่งผมคิดว่าคุณอำนวยกลางและคุณอำนวยตำบลจะเป็นแขนขาของคณะทำงานวิชาการด้านการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ พรุ่งนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีใครเข้าร่วมประชุมสักกี่คน โดยที่วันที่15ก.พ.ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าเสนอว่าคณะกรรมการอำนวยการของหน่วยงานหลักซึ่งส่งคุณอำนวยเข้าร่วมควรมาร่วมประชุมด้วย
การประชุมวันพรุ่งนี้ใช้ข้อตกลงในที่ประชุมคราวที่แล้ว ถ้ามากันพร้อมเพรียงก็แสดงว่าค่อนข้างพร้อม

ผมได้เตรียมหัวข้อการประชุมไว้แล้ว และได้นัดคณะทำงานในส่วนของม.วลัยลักษณ์คือผอ.ศูนย์บริการวิชาการ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และผู้สนใจงานจัดการความรู้รายบุคคลไปพร้อมกันเวลา8.15น. การประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ช่วย2คนคือแหม่มกับแป้นที่กำลังเดินสายลงพื้นที่สมุทรปราการ ลำปางและตราด จึงต้องเตรียมเองหลายเรื่อง
วันพรุ่งนี้คงต้องจัดทีมทำงานแบ่งกันรับผิดชอบมากขึ้น อีกทั้งจะเริ่มกระบวนการบันทึกความรู้อย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้น ซึ่งนู๋เคเอ็มและผมได้บันทึกไว้เบื้องต้นแล้ว ได้อัดเทปไว้ด้วย กลับจากทัวร์หนูเคเอ็มคงถ่ายทอดเนื้อหาสู่กันฟังอย่างละเอียดต่อไป

ที่ผมเตรียมสำหรับการประชุมพรุ่งนี้มีดังนี้

1)แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

2)หัวข้อการหารือและแบบประเมินความสามารถตนเอง

3)สรุปการประชุม15และเตรียม21ก.พ.ที่ผมเขียนในBlogโดยผมสั่งพิมพ์จากBlogเลย

หัวข้อการหรือหน้าตาดังนี้

ประชุมคณะทำงานทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2

โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร

วันที่ 21 ก.พ. 2549

ณ ห้องประชุม OR ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวข้อการหารือ

 1. ความเป็นมา แนวคิดการดำเนินโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร (เอกสารBlog)
 2. คณะทำงานทางวิชาการด้านการจัดการความรู้
 3. -ทีมบันทึกกระบวนการดำเนินงานและความรู้ที่ได้

  -ทีมประสาน/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโครงการเป็นหลักสูตรการศึกษา ระดับวุฒิบัตรและปริญญาบัตร

  -ทีมประสาน/บูรณาการคนและทรัพยากรของหน่วยงาน/องค์กรโดยใช้พื้นที่ระดับตำบลเป็นแกนกลางของการพัฒนา

  -ทีมประสานจัดการและดูแลเรื่องการเงินของคณะทำงานวิชาการด้านการจัดการความรู้

 4. คณะทำงานสนับสนุนการจัดการความรู้กลาง (คุณอำนวยกลาง)
 5. บทบาทของคุณอำนวยกลาง
 6. สรรหาและคัดเลือกคณะทำงานสนับสนุนการจัดการความรู้ตำบล (คุณอำนวยตำบล)
 7. บทบาทของคุณอำนวยตำบล
 8. เตรียมการประชุมคณะกรรมการ/ทำงานโครงการทั้งหมดประมาณ 1,000 คน ในวันที่ 7 มีนาคม 2549
 9. แผนการทำงานของคณะทำงานวิชาการและคุณอำนวยกลาง

-การแบ่งโซนทำงาน

-ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (ชุมชนผลไม้ ยางพารา นาข้าว ทะเล)

การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคนทำงานทุกระดับ (หัวใจของโครงการ)

1)ทีมวิชาการในแต่ละด้าน

2)ทีมคุณอำนวยกลาง

(หัวใจของโครงการ)

ความสามารถ

ระดับการพัฒนา

1

2

3

4

5

เจตคติ

         

ความรู้

         

ทักษะ

         

แบบประเมินตนเองหน้าตาเป็นดังนี้

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองของทีมวิชาการเพื่อให้เป้าหมายโครงการประสบผลสำเร็จ

บทบาทโดยรวม และบทบาทของแต่ละทีม/คนที่รับผิดชอบ

ของเพื่อให้

ความสามารถ

ระดับการพัฒนา

1

2

3

4

5

เจตคติ

1

2

3

4

5

6

7

         

ความรู้

1

2

3

4

5

6

7

8

         

ทักษะ

1

2

3

4

5

6

7

8

         

ระดับ 1 เป็นระดับพื้นฐาน สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 5 เป็นระดับเชี่ยวชาญ

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองของทีมคุณอำนวยกลางเพื่อให้เป้าหมายโครงการประสบผลสำเร็จ

บทบาทโดยรวม และบทบาทของแต่ละทีม/คนที่รับผิดชอบ

ความสามารถ

ระดับการพัฒนา

1

2

3

4

5

เจตคติ

1

2

3

4

5

6

7

         

ความรู้

1

2

3

4

5

6

7

8

         

ทักษะ

1

2

3

4

5

6

7

8

         

ระดับ 1 เป็นระดับพื้นฐาน สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 5 เป็นระดับเชี่ยวชาญ

ขณะเขียนอยู่ทางปกครองและกศน.โทรมาประสานเรื่องเอกสารซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คนและท่านผู้ว่าจะร่วมประชุมด้วย โดยเปลี่ยนจากห้องประชุมชั้น4 เป็นห้องศรีปราชญ์ชั้น3แทน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง#แก้จนเมืองนคร

หมายเลขบันทึก: 16128, เขียน: 20 Feb 2006 @ 15:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

kmm-p
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

รับทราบคะพี่ภีม และตอนนี้ก็ได้ลงรายละเอียดไว้ในบล็อคบ้างแล้วลองอ่านดูนะคะ..กลับไปคราวนี้จะได้สะสางงานเก่าที่คั่งค้างให้เสร็จเจ้าคะ...