GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บุคลากรสายสนับสนุน

การเดินทางไปราชการต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มีมติอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การเดินทางของผู้บริหาร เพื่อไปศึกษาดูงาน เจรจาความสัมพันธ์หรือลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในต่างประเทศ  และกลุ่มที่ 2 การเดินทางของคณาจารย์  เพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย/ฝึกอบรม/เป็นวิทยากร/โครงการแลกเปลี่ยน  และเพื่อไปทัศนศึกษา/ดูงานของคณาจารย์ที่ดูแลหลักสูตร  ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549   ฉะนั้น คณะใดที่มีโครงการให้บุคลากรสายปฏิบัติการศึกษาดูงานในต่างประเทศ  ศึกษามติฉบับนี้ให้ดีนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 16126
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

โชคดี.......ที่มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศก่อนที่จะมีมติออกมา...ไม่งั้นก็คงไม่มีโอกาสได้ไป...สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการที่กำลังจะไปหรือหน่วยงานมีโครงการจะไป...ก็คงต้องปรับแผนกันใหม่...ให้กำลังใจค่ะ คงมีโอกาสได้ไปในอนาคต..(แต่ไม่รู้เมื่อไหร่)

ได้ทราบว่าคุณสุรีย์ ได้รับอนุมัติตำแหน่ง ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ตัวผมกำลังคิดจะทำชำนาญการบ้าง ผมใคร่ขอคำแนะด้วยนะครับ ผมรับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครับ ทีคณะผมในตำแหน่งนี้ยังไม่มีใครทำเลย ครับ อยากขอคำแนะนำในเรื่องการทำวิจัยสถาบัน หรือการทำคู่มือ ครับ