เข้ารับการประเมินด้านที่ 1 และ 2


เมื่่อทำงานมาได้ระยะหนึ่ง ก็ต้องมีการเลื่อนขั้น เลือนตำแหน่ง การเป็นครูก็เช่นเดียว ถ้าประเมินตนเองดูแล้วว่า พอจะมีความรู้ความสามารถถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดก็ลองให้เขาประเมินดูว่า พอที่จะเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้หรือไม่

  ก้าวที่ 2 ของการเลื่อนวิทยฐานะก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 โดยเข้ารับการประเมิน

 • ในวันที่ 21 มกราคม 2551 ข้าราชการครูของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการประเมิน ด้านที่ 1 และ 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ คือ นางอบเชย แก้วสุข และนายศรีเชาวน์ วิหคโต โดยมีผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการเขต 9 นายสุดใจ ทองอ่อน เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ กุลจินต์  อดีตผู้อำนวยการ ศนอ. และ นายสมคิด ไวยวรรณ ครูเชี่ยวชาญ ศนอ.
 • ผู้อำนวยการ ศนอ. กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ พร้อทั้งแนะนำผู้เข้ารับการประเมินทั้ง 2 ท่าน ต่อจากนั้นจึงเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามลำดับ

   

       

 

หมายเลขบันทึก: 161158เขียนเมื่อ 24 มกราคม 2008 14:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 20:44 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)

การประเมินในครั้งนี้ต้องเตรียมอะไรบ้าง

1 สิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ หลักฐานที่แสดงว่า ตัวเอาเองมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีหลักๆ 5 เรื่องคือ
     1.1 พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย
     1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
     1.3 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
     1.4 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
     1.5 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม


2 สิ่งที่สองที่ต้องเตรียมคือ หลักฐานที่แสดงว่าเราทำงานมีคุณภาพ ซึ่งมีอยู่ 8 ด้าน

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์

น่าสนใจมากเลยค่ะ

ครูเชี่ยวชาญ  ต้องเตรียมตามนี้เลยใช่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ ท่านสิริพร

     ความจริงการเตรียมการไม่มีอะไรมาก ถ้าเราได้ทำงานมาโดยตลอด เพียงแต่เอาสิ่งที่เราได้ทำไว้มาแสดงให้คณะกรรมการได้เห็น หรือพาคณะกรรมการไปดูร่องรอบ หรือหลักฐานที่เป็นผลงานของเรา แต่ที่ผมทำคออำนวยความสะดวกคณะกรรมการ จึงนำเอาหลักฐานต่างๆ ที่พอจะนำมาแสดงได้ มาจัดเป็นหวดเป็นหมู่ให้คณะกรรมการได้เห็น ดังนั้นสิง่ที่นำมาแสดงจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นคุณธรรมจริยธรรม ส่วนที่สองเป็นคุณภาพของงาน

    ส่วนที่เป็นคุณภาพของงาน เราก็แยกออกเป็น 8 แฟ้ม ถ้ามีเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ก็แยกงานเป็นมุมเหมือนจัดนิทรรศการ 8 มุมตามสมรรถนะ 8 สมรรถนะ  ดังนี้

 1. สมรรถนะที่ 1 มุ่งผลสัมฤทธิ์
 2. สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี
 3. สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง
 4. สมรรถนะที่ 4 การทำงานเป็นทีม
 5. สมรรถนะที่ 5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
 6. สมรรถนะที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้
 7. สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาผู้เรียน
 8. สมรรถนะที่ 8 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ส่วนร่องรอยที่เป็นหลักฐานประกอบการประเมินนั้นจะมีการกำหนดไว้ละเอียดว่าจะต้องมีอะไรบ้าง ผมจะนำเอาตัวอย่างของ กศน. มาเป็นตัวอย่างอีกครั้งครับ

กราบขอบพระคุณมากเลยค่ะ ท่านอาจารย์

ครูอ้อยจะได้เชิญชวน  ชาวครูที่เป็นเชี่ยวชาญมาอ่าน

ขอให้อาจารย์  ได้รับผลบุญในการช่วยเหลือเพื่อนครูครั้งนี้ด้วยนะคะ

พี่ศรีเชาว์ ครับ

เข้าดึกหน่อยนะพี่ เพิ่งกลับจากประชุมที่สำนักฯ ท่านร่วมมิตรจาก ศนอ.ก็ไปด้วย เรื่องวิจัยกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ถามเรื่องนี้เรื่องประเมินด้าน 1 และ 2 อ.ร่วมมิตรก็บอกว่าเรียบร้อยแล้ว กลับถึงบ้านได้อ่านบันทึกนี้ก็โอเคเลย

ของผมก็เมื่อวันพุธที่ 23 ม.ค.ครับ ก.ก. 3 ท่าน ดร.วินัย ไชยทอง ผอ.กศน.นครศรีฯ ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิคือ อ.หนูไม้ จันทรภักดี อดีต ผอ.กศน.หลายจหังหวัด และ อ.สิรินาฏ ราชเดิม จาก ศนจ.สุราษฎร์ธานี

กระบวนการ ก็เริ่มจาก อ.อารีย์ เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ของ ศนจ.นครศรีธรรมราช เกกกริ่นเปิดรายการ จากนั้นก็ให้ประธานกรรมการกำหนดกรอบการนำเสนอ โดยท่านประธานบอกว่าให้ผมไอไลท์จุดเด่นของผมใน 8 เรื่องนี้ว่าคืออะไร 20 นาที ผมก็ใช้เวลาพรีเซ้นเพาเวิร์พอยต์ 20 นาที จากนั้นก็กรรมการสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละสมรรถนะและคอมเม้น ส่วนช่วงสุดท้ายคือให้กรรมการได้เดินดูหลักฐานร่องรอยซึ่งผมจัดแสดงบนโต๊ะยาว 2 ตัวมาต่อกัน มากอยู่เหมือนกัน ทั้งวารสาร หนังสือพิมพ์ ซีดี รายงานประจำปี บทความ พอกเก็ตบุค ฯลฯ

ที่นครศรีธรรมราชจัดที่นั่งสำหรับเพื่อนครูที่สนใจไว้ให้นั่งสังเกตการณ์ด้วยครับ มีผู้เข้าฟังด้วยหลายคน

เบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลาราวๆ 2 ขั่วโมง ครับ

ลุยวิจัยกับผลงานทางวิชาการอื่นกันต่อนะครับ

พี่อย่าลืมดูและแนะนำเค้าโครงวิจยัให้นะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผ่านการประเมินด้านที่ 2 มาแล้ว ขั้นตอนไปก็ตชคือ ส่งผลงานวิชาการ 2 ชิ้น เป็นงานวิจัย 1 ชิ้น และ นวัตกรรม 1 ชิ้น มีเป้าหมายในใจแล้วว่าจะส่งอะไร แต่ก็หนักใจเพราะเวลาที่จะมารวบรวมดูเหมือนว่าจะเหลือน้อยนิด จึงต้องตัดใจหลายอย่าง ที่จะต้องดำเนินการให้ทันเดือนสิงหาคมนี้

นวัตกรรมที่จะส่ง คือ การพัฒนาระบบ website สำเร็จรูป เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่วนงานวิจัยคือ การวิจัยแบะพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางไกล e-Training ถึงแม้ว่างานทั้งสองชิ้นจะพัฒนน และนำไปใช้แล้วเป็นปี แต่การรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ยังอยู่อีกมาก

สวัสดีครับ

 • แวะมาทักทายและให้กำลังใจครับ
 • ขอใหผ่านฉลุยครับ
 • สู้ ๆ ครับ

สวัสดีครับท่านศรีเชาว์  กระผมเพิ่งติดตามอ่านเจอ  เป็นข้อแนะนำที่เยี่ยมมาก  ในการเตรียมพร้อมเดินทางพัฒนาอาชีพอย่างเรา  ๆ ขอขอบพระคุณในคำแนะนำเด็ด  ๆ  ว่าง  ๆจะแวะเวียนและรบกวนท่านหลาย  ๆหนนะครับ  ขอพระคุณในความอนุเคราะห์และกรุณาล่วงหน้า 

  ศรีเทือง

พัชรินทร์ ก้อนเงิน

เป็นประโยชน์มากค่ะ  ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาแบ่งปัน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลในการเตรียมตัวรับการประเมินค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

ดีใจค่ะที่เจอคนใจดีแบ่งปันความรู้ดิฉันเหลือเวลาแค่7ปีแต่อยากลองค่ะไม่ผ่านไม่เป็นไรอยากรู้วิธีทำ

ขอบคุณที่แบ่งปัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง