ความเห็น 667985

เข้ารับการประเมินด้านที่ 1 และ 2

เขียนเมื่อ 

ผ่านการประเมินด้านที่ 2 มาแล้ว ขั้นตอนไปก็ตชคือ ส่งผลงานวิชาการ 2 ชิ้น เป็นงานวิจัย 1 ชิ้น และ นวัตกรรม 1 ชิ้น มีเป้าหมายในใจแล้วว่าจะส่งอะไร แต่ก็หนักใจเพราะเวลาที่จะมารวบรวมดูเหมือนว่าจะเหลือน้อยนิด จึงต้องตัดใจหลายอย่าง ที่จะต้องดำเนินการให้ทันเดือนสิงหาคมนี้

นวัตกรรมที่จะส่ง คือ การพัฒนาระบบ website สำเร็จรูป เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่วนงานวิจัยคือ การวิจัยแบะพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางไกล e-Training ถึงแม้ว่างานทั้งสองชิ้นจะพัฒนน และนำไปใช้แล้วเป็นปี แต่การรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ยังอยู่อีกมาก