ที่มาที่ไปก็เพราะการเข้าร่วมสัมนาของภาควิชาฯเมื่อวันที่ 11-12 กพ. ที่ผ่านมานั่นแหละค่ะ พี่เม่ยได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ดำเนินรายการ ในช่วงการนำเสนอ storytelling จากการเข้ากิจกรรมกลุ่มของผู้ร่วมสัมนา  เพราะประสบการณ์ด้านนี้ยังน้อย พี่เม่ยจึงต้องไปขอคำแนะนำจาก ผู้มีประสบการณ์ท่านหนึ่ง (ขออนุญาตไม่เอ่ยนาม) ซึ่งเมื่อท่านดำเนินรายการเมื่อไร ทำไม๊..ทำไม บรรยากาศในการประชุมถึงได้ราบรื่น เป็นกันเอง สนุกสนานและน่าสนใจทุกทีไป  พี่เม่ยได้คำแนะนำมากมายค่ะ จึงได้นำมาเล่าสู่กันอ่านในบันทึกนี้....
  • ก่อนอื่นต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ ของการประชุมนั้น ผู้จัดต้องการอะไร? ประเด็นหลักคืออะไร?  
  • เมื่อเริ่มการประชุมก็พูดคุยเพื่อ สร้างบรรยากาศ ที่เป็นกันเองทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่ามีส่วนร่วม
  • ในระหว่างการประชุมก็ต้องมี"สมาธิ"ในการรับฟังและ จับประเด็น ของผู้พูดให้ได้พอผู้บรรยายพูดจบ ก็สรุปให้ได้ใจความสั้นๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถ้าผู้พูดสามารถถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องพูดซ้ำอีก แต่ถ้ามีประเด็นไหนที่สำคัญ แต่ยังไม่ชัดเจนก็ต้องซักถามเพื่อขยายความในส่วนสำคัญนั้น
  • นอกจากนี้ยังควรสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน (ให้เหมาะสมด้วยนะคะ)
  • คอยให้ความช่วยเหลือ ผู้บรรยาย เช่นชวนพูดคุยก่อนเพื่อให้คลายความตื่นเต้น ช่วยเหลือในการใช้สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
  • ต้องคอยควบคุมเวลา และช่วยแก้ไขสถานการณ์ ทั้งบนเวทีและฟลอร์ อีกด้วยค่ะ
   โอ้โห.. ไม่ง่ายเลยค่ะ แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะฝึกเป็นผู้ดำเนินรายการที่ดีได้ แต่ทั้งนี้ก็คงต้องอาศํยความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนด้วยนะคะ พี่เม่ยคิดว่าประสบการณ์และไหวพริบก็คงมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น..(ส่วนตัวเองก็ลำบากหน่อยค่ะ..เพราะยังเด็กอยู่เลย...!)