การศึกษาต่อปริญญาโท

ข้าพเจ้ามีความยินที่ได้เข้าศึกษาต่อปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโทภาคพิเศษนอกเวลางาน
เป็นจำนวนมากทำให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหันมาเปิดทำการสอนเป็นจำนวนมากอันทำให้เม็ดเงินสะพรั่งเป็นจำนวนมากทั้งด้านสถานศึกษาที่เปิดทำการสอนอาจารย์ผู้สอนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสอนการที่ผู้คนตื่นตัว
ศึกษาต่อปริญญาโทกันมากจะทำให้คนไทยเรามีคุณภาพสูงขึ้นแต่ทั้งนี้สถานศึกษา
จะต้องควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานด้วยเพื่อยกระดับคุณภาพให้
ทัดเทียมกับต่างประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธายุทธนาโยธิน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16011, เขียน: 18 Feb 2006 @ 15:32 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 09:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)