GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การศึกษาต่อปริญญาโท

ข้าพเจ้ามีความยินที่ได้เข้าศึกษาต่อปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโทภาคพิเศษนอกเวลางาน
เป็นจำนวนมากทำให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหันมาเปิดทำการสอนเป็นจำนวนมากอันทำให้เม็ดเงินสะพรั่งเป็นจำนวนมากทั้งด้านสถานศึกษาที่เปิดทำการสอนอาจารย์ผู้สอนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสอนการที่ผู้คนตื่นตัว
ศึกษาต่อปริญญาโทกันมากจะทำให้คนไทยเรามีคุณภาพสูงขึ้นแต่ทั้งนี้สถานศึกษา
จะต้องควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานด้วยเพื่อยกระดับคุณภาพให้
ทัดเทียมกับต่างประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 16011
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)