พี่จักฝากให้บอกเพื่อนๆทุกคนว่าจะพาไปเลี้ยงฉลองที่สอบภาษอังกฤษผ่าน แล้วจะนัดอีกทีว่าที่ไหน เมื่อไร