ใกล้สอบแล้ว

ยังไม่ได้อ่านหนังสือ
ใกล้สอบแล้วยังไม่ได้อ่านหนังสือเลย  ของอ.สุขาติก็ยาก ยังไม่ได้อ่านเลยสักเล่ม ของอ.วรพิตรยากกว่า  ยังไม่ได้อ่านเช่นกัน  ของ อ.จักร  ย๊าก ยาก  เฮ้อ  ปวดหัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วรรณศรีความเห็น (0)