การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ อุดมศึกษา

  ติดต่อ

  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549   

ปฏิทินการจัดทำคำรับรอง

 สืบเนื่องจาก Blog บริบทของอุดมศึกษา ( Link )

 สมศ ได้ออกปฏิทินที่ชาวอุดมศึกษาจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งจะมีเวลาเพียง ๖๐ วันที่ต้องรายงานผลงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยเฉพาะ ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ ต้องมีรายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่ง ก.พ.ร. แนบไปด้วยครับ

•ภายใน  8 กุมภาพันธ์ 2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบัน ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

•ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2549 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

•28  กุมภาพันธ์ 2549 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด  และ ส่งรายละเอียดประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ไปยัง ก.พ.ร.

•15 มีนาคม  2549 ก.พ.ร. ส่งผลการวิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

•ภายใน 31 มีนาคม 2549 สิ้นสุดวันรับเรื่องการอุทธรณ์ของปรับปรุงตัวชี้วัดของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

•28 เมษายน 2549 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2548– 31 มีนาคม 2549) 

 รายละเอียดทั้งหมดอ่านได้ใน ส.ม.ศ Link

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 15973, เขียน: , แก้ไข, 2013-05-12 09:06:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #k-sharing#แผนปฎิบัติการประจำปี#ความมีส่วนร่วม#ทีมงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)