การค้นหาความเสี่ยง

คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาล ได้ประชุมทำควาเข้าใจเพิ่มเติมและหาแนวทางในการเชื่อมโยงกับผู้ปฏิบัติและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในข้อมูลการค้นหาความเสี่ยงของฝ่าย/งาน เพื่อจัดทำบัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน สรุปทุกฝ่าย/งานต้องทำบัญชีความเสี่ยงส่งคณะกรรมการทุกเดือนและกรรมการต้องเข้าไปหาข้อมูลความเสี่ยงในหน่วยงานแล้วร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลกันทรารมย์ความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ยินดีกับการเปิด Blog ครับ

เรียนเชิญ ท่าน ผอ. หรือ ท่านที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เข้าร่วม "ลปรร HA_KM ติดดาว"วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.พ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม SME ที่ HACC_KKU ครับ"

bougainvillaea
IP: xxx.4.139.129
เขียนเมื่อ 

ความเสี่ยงในหน่วยงานคืออะไร  จะค้นหาได้จากไหน  หลายคนบอกเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด  ประมาณว่าถ้าค้นหาได้ จะได้ทราบจุดอ่อนและนำสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแนวทางแก้ไข/ป้องกัน