ความเห็น 12362

การค้นหาความเสี่ยง

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ยินดีกับการเปิด Blog ครับ

เรียนเชิญ ท่าน ผอ. หรือ ท่านที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เข้าร่วม "ลปรร HA_KM ติดดาว"วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.พ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม SME ที่ HACC_KKU ครับ"