ความเห็น 13444

การค้นหาความเสี่ยง

bougainvillaea
IP: xxx.4.139.129
เขียนเมื่อ 

ความเสี่ยงในหน่วยงานคืออะไร  จะค้นหาได้จากไหน  หลายคนบอกเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด  ประมาณว่าถ้าค้นหาได้ จะได้ทราบจุดอ่อนและนำสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแนวทางแก้ไข/ป้องกัน