Story Telling by Pictures

ภาพบรรยากาศการทำงานร่วมกันของทีมงานศูนย์บริการวิชาการ

คุณเอื้องฟ้า นำเสนอในช่วงเช้า

คุณธวัช นำเสนอสรุป สมรรถนะของฝ่ายอำนวยการ ช่วงบ่าย ( Link )

คุณแตงโม หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมกำลังเล่าสู่กันฟัง

ท่านผู้ช่วยฯ สุวัฒน์ และ ท่านรองฯเทอดศักดิ์ ร่วมรับฟังการนำเสนออย่างตั้งใจ

งานนี้ต้อง "ขอขอบคุณ คุณบุษรินทร์ ฝ่ายบุคคล ท่านผู้ช่วยฯพิชัย และ ทีมงานทุกๆท่านครับ"

JJ