วันนี้ที่ชุมชนคนบ้านกร่างมีเรื่องราวที่น่ายินดี ของ อสม. ที่อุทิศตัวทำงานเพื่อชุมชน มาเล่าสู่กันฟัง จากการที่ คุณธนัญญา  พ่วงศร หัวหน้าสถานีอนามัย มาบอกกับเราว่าปีนี้ ตำบลบ้านกร่างของเราส่งประกวด อสม.ดีเด่น ระดับ อำเภอ 2 สาขา คือ สาขาสร้างเสริมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรัง ซึ่งตัวแทน ได้แก่คุณปรีชา   ศรีชัย และสาขาสุขภาพจิตชุมชน มี  คุณไฝ้   ปิ่นทอง เป็นตัวแทน มีการตัดสินและคัดเลือก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550  และก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวัง คุณไฝ้   ปิ่นทอง ได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชนของอำเภอเมือง  จ.พิษณุโลก  เป็นตัวแทนไปแข่งขันการทำความดีระดับจังหวัด  ซึ่งจะได้ทราบผลในวันที่ 18 มกราคม นี้

คุณ ไฝ้  ปิ่นทอง  เป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นประธานชมรมรวมใจต้านภัยมะเร็งบ้านกร่าง  สมาชิกชมรมเบาหวาน  สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพบ้านกร่าง  ด้วยลักษณะที่เป็นคนร่าเริง  สนุกสนาน  พูดเก่ง มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นที่รู้จักของชุมชน ที่สำคัญเป็นคนพูดจริงทำจริง  ชอบทำบุญ  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ทำให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและบุคลทั่วไปที่ได้รู้จัก  ทุกครั้งที่ทีมเพื่อนช่วยเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อน คุณไฝ้   ปิ่นทอง คือแกนนำคนสำคัญ ที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่เราไปเยี่ยม รวมถึงสมาชิกของเราก็ได้มีความสุขไปด้วย  รางวัลอสม. ดีเด่นสาขาสุขภาพจิตชุมชนจึงเหมาะสมกับเธออย่างยิ่ง

เราขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้รางวัลนี้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ อาสาสมัครของเราผู้ที่อาสามาทำงานด้วยใจ  เราจะรักษาความดีนี้ไว้ เพื่อให้ชุมชนคนบ้านกร่างมีสุขภาพกายและใจที่ดีต่อไป