ERP ของกระผมครับอาจารย์


451091078 อัพส่งมาให้แล้วครับ กรุณาตรวจด้วยครับ

        โปรแกรม ERP หรือโปรแกรมการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กร  ซึ่งช่วยในการจัดสรรให้เกิดข้อได้เปรียบทางด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี  ช่วยจัดการขั้นตอนการดำเนินการทางธุรกิจ จากการใช้ฐานข้อมูล และการร่วมกันใช้ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างบทบาทการทำงานทางธุรกิจ ทำให้กระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จากการนำระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี มาผสมผสานกัน และนำมาใช้งานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเชิงธุรกิจ คือ การสร้างหรือ ผลิตสินค้าและบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่สุด

                ในการดำเนินงานทางธุรกิจแบบเดิมนั้น บทบาทหน้าที่การทำงานในแต่ละส่วน อาจไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางข้อมูลข่าวสาร อันเรียกว่า ระบบข้อมูลข่าวสารที่ขาดการรวมผสานข้อมูล โดยในความเป็นจริงนั้น ข้อมูลจากการดำเนินการทางธุรกิจล้วนมีความสำคัญ และเชื่อมโยงกับข้อมูลในฝ่ายการทำงานด้านอื่นด้วย สำหรับระบบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อาจใช้ กับองค์กร หรือบริษัทที่ทำธุรกิจเล็กๆ เฉพาะบุคคล แต่หากธุรกิจขยายตัวขึ้น อาจไม่เพียงพอต่อความสามารถในการดูแล จัดการกระบวนการทางธุรกิจต่างๆได้ดี  ดังนั้น ระบบรวบรวมผสานข้อมูลข่าวสารในองค์กรจึงเกิดขึ้น  ทำให้ระบบการจัดการมีความซับซ้อนขึ้น  แต่สามารถรักษาให้องค์กรมีความสามารถที่จะยกระดับ ประสิทธิภาพของการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆ ทั้งภายใน และระหว่างบทบาทหน้าที่ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการดำเนินการ เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล หรือนำข้อมูลที่มีการเก็บบันทึก มาวิเคราะห์ วางแผน และเป็นสิ่งอ้างอิง ต่างๆเหล่านี้  องค์กรย่อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางตลาดผู้บริโภค ทางด้านการค้าขาย ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการส่งเสริมลูกค้า  ด้านการจัดการวัตถุดิบ  การผลิต  ขนส่ง  และรวมไปถึงสิ่งสำคัญที่ในธุรกิจองค์กรยังคงต้องการอยู่ คือ ทรัพยากรด้านบุคคล เหล่านี้  ล้วนเป็นบทบาทหน้าที่หลักของการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจ ที่ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด องค์กรต่างๆในปัจจุบัน จึงมีลักษณะพื้นฐานของหน้าที่การดำเนินงานทางธุรกิจ  ไม่แตกต่างไปนัก แต่การแข่งขันกัน เพื่อให้องค์กร ของตนเป็นที่ไว้ยอมรับต่อตลาดผู้บริโภค ในการทำให้สินค้าและบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้านั้น ขึ้นอยู่กับระบบการจัดการขององค์กรในด้านต่างๆ   จากความเป็นจริงนี้เอง   การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอด แรกเริ่มที่ เป็นเพียงแนวคิด แต่หลังจากที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี ทางคอมพิวเตอร์ขึ้น  อุปกรณ์ต่างๆได้กำเนิด และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ไปพร้อมกับการสร้างให้คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ เป็นสิ่งช่วยให้ เกิดระบบการรวบรวมผสานกันทางข้อมูลขึ้นมา  โดยการทดลองใช้ การนำมาปรับปรุงใหม่  และทำให้เกิดการแข่งขันที่จะพัฒนา โปรแกรมเกี่ยวกับ ERP ขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

และจากการทดลองใช้ รวมไปถึงการลงทุนทางระบบข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นแบบรวบรวมผสานข้อมูลกันขององค์กร  ส่งผลให้ยกระดับการดำเนินการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันกับเหตุการณ์ที่ดำเนินไปในปัจจุบัน และทำให้ องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้ในตลาด

                ปัจจุบันระบบโปรแกรมการวางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กร หรือ ERP ถูกนำไปใช้งานในหลายๆองค์กร แต่องค์กรที่นำระบบดังกล่าวนี้ไปใช้งานนั้น ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกองค์กรเสมอไป ขึ้นอยู่กับขนาดของบทบาทหน้าที่การทำงานทางธุรกิจที่องค์กรต่างๆมีอยู่ ความสัมพันธ์ และโครงสร้างขององค์กร ดังนั้นการพิจารณาและวิเคราะห์ถึงศักยภาพ โครงสร้างขององค์กร  จำนวนของบทบาทหน้าที่  และ แผนการดำเนินการขององค์กรแต่ละช่วงเวลา ให้เล็งเห็นข้อได้เปรียบ เมื่อนำ โปรแกรมแผนการจัดการ ERP ดังกล่าวมาใช้งาน จึงควรกระทำก่อนตัดสินใจนำมาใช้ เนื่องจากหาก  ERP [1]ไม่เหมาะสมกับองค์กร ไม่ว่าจะทางด้านการลงทุน หรือ การนำมาใช้งานอย่างไม่เต็มรูปแบบที่เพียงพอ ย่อมจะส่งผมเสียต่อองค์กรมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ


[1]    โดย นายสุรกิจ   เขมานันต์  รหัสประจำตัว 451091078  วิศวกรรมไฟฟ้า ปี4
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15860เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2006 22:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 11:55 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี