ERP ( Enterprise Resource Program )


ERP ( Enterprise Resource Program )
        ERP ( Enterprise Resource Program ) เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ โดยรูปแบบของการจัดการข้อมูลคือ เป็นการรวมส่วนการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้ 1.ฝ่ายการขาย 2.ฝ่ายบัญชี 3.ฝ่ายวัตถุดิบและผลิต 4.ฝ่ายจัดหาบุคคลากร และมีฐานข้อมูลหลักเป็นส่วนกลาง โดยการทำงานนั้น จะอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงส่วนฐานข้อมูล ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดย ERP จะแบ่งการทำงานหลัก ๆ ดังนี้ 1.ฝ่ายการตลาดและการซื้อขาย ก็จะมี ขายและจัดจำหน่าย ( SD ) แสดงบันทึกการขายและตารางการส่งสินค้าของข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (ราคา, รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ฯ) จะเก็บไว้ที่ขั้นตอนนี้ ฝ่ายจัดการวัตถุดิบ ( MM ) แสดงการเข้ามาของวัตถุดิบจากฝ่ายจัดซื้อ และดูแลวัตถุดิบตั้งแต่ก่อนผลิตจนเสร็จเสร็จสิ้นเป็นสินค้า ฝ่ายวางแผนการผลิต ( PP ) จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้า และบันทึกการผลิตที่เป็นจริง ฝ่ายจัดการคุณภาพ ( QM ) ควบคุมดูแลคุณภาพของการผลิต เช่น การตรวจดูแลสินค้าและการรับรองวัตถุดิบ ฝ่ายซ่อมบำรุงโรงงาน ( PM ) คอยวางแผนการซ่อมบำรุงโรงงานและเครื่องจักร จัดการบุคคลากรในการซ่อมบำรุง โดยการ Breakdown จะต้องเป็นไปอย่างน้อยที่สุด จัดหาบุคคลากร ( HR ) ฝ่ายจัดหา,จัดจ้าง , ฝึกงานลูกจ้าง รวมทั้งการจ่ายเงินตค่าจ้างและผลกำไร 2.ฝายการเงิน ก็จะมี การบัญชีการเงิน ( FI ) จัดการบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจจำพวกบัญชีแยกประเภททั่วไป และทำบัญชีแสดงสถานะการเงินโดยรวมของบริษัท ฝ่ายควบคุม ( CO ) ฝ่ายนี้เป็นการจัดการควบคุมภายใน ที่แผนกนี้จะมีการกำหนดราคาสินค้าในการผลิต และราคากลาง ทำให้ง่ายต่อการพิจารณาราคาสินค้า ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ( AM ) คอยดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินบริษัทในการซื้อขาย ( โรงงานและเครื่องจักร ) และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Project System ( PS ) จะเห็นการวางแผนเพื่อควบคุม,โครงสร้าง, และการตลาดของ project , มีการตั้งราคาของ project เป็นหน่วยที่ใช้ในการจัดการอุปกรณ์ในระบบ SAP R/3 และสุดท้ายส่วนที่ 3 คือ กระแสการทำงาน ( WF ) จะสามารถจัดการทุก ๆ อย่างได้อย่างอัตโนมัติในระบบ R/3 โดยสามารถพิจารณา Task-flow (กระแสการทำงาน) และแจ้งลูกจ้างทางอีเมล์ได้ ถ้าลูกจ้างต้องการ ภาพโดยรวมของโรงงาน ( IS ) เป็นฝ่ายที่สามารถแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ ใน SAP เพื่อความเหมาะสมของแต่ละลักษณะโรงงาน การตั้งค่าเหล่านี้ส่งผลต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ R/3 และทำให้ผู้ซื้อมีความรู้สึกที่ดีต่ออุตสาหกรรมระบบ SAP
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15772เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2006 16:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 21:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี