Concepts in Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP)
Concepts in Enterprise Resource Planning
หน้าที่และกระบวนการทางธุรกิจ
บริษัทซึ่งทำการผลิตสินค้าเพื่อขายจะมีหน้าที่หลักของการปฏิบัติงาน โดยแต่ละหน้าที่ จะประกอบไปด้วยหลายๆหน้าที่ทางธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจก็จะมีหน้าที่การทำงานดังนี้
1.     การตลาดและการขาย หน้าที่นี้ประกอบด้วยหน้าที่ทางธุรกิจของการตลาด รายการกระบวนการการขาย การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า การสนับสนุนลูกค้า การทำนายการขาย และการโฆษณา
2.     การจัดการการผลิตและวัสดุ หน้าที่นี้ประกอบด้วยหน้าที่ทางธุรกิจของการจัดซื้อ การรับ การขนส่ง/การส่งกำลังบำรุง ตารางการผลิต การผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3.     การบัญชีและการเงิน  หน้าที่นี้ประกอบด้วยหน้าที่ทางธุรกิจของการเงินการบัญชี การกำหนดและควบคุมราคา การวางแผนและงบประมาณ และการจัดการการไหลของราคา
4.     ทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่นี้ประกอบด้วยหน้าที่ทางธุรกิจของการรับพนักงานใหม่ และการจ้างพนักงาน การฝึกอบรม บัญชีเงินเดือนและกำไร

โปรแกรมการวางแผนโครงการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning (ERP)) เป็นเทคโนโลยีทางระบบข้อมูล โปรแกรม ERP (อ่านว่า อี-อาร์-พี) จะช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท โดยการใช้ฐานข้อมูลพื้นฐานและการแบ่งเครื่องมือการรายงานการจัดการ

ระบบ R/3

·         โมดูลการขายและการกระจาย (SD) บันทึกรายการการขายและรายการการส่ง
·         โมดูลการจัดการวัสดุ (MM) จัดการสิ่งที่ได้มาของวัตถุดิบจากผู้ขาย (การจัดซื้อ)
·         โมดูลการวางแผนการผลิต (PP) รักษาข้อมูลการผลิต
·         โมดูลการจัดการคุณภาพ (QM) ช่วยในการวางแผนและบันทึกกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ
·         โมดูลการซ่อมบำรุงแพลนต์ (PM) นำการวางแผนสำหรับการป้องกันการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและการจัดการการซ่อมบำรุง
·         โมดูลทรัพยากรมนุษย์ (HR) ทำให้สะดวกในการรับลูกจ้างใหม่
·         โมดูลการเงินการบัญชี (FI) บันทึกการติดต่อค้าขายในบัญชีแยกประเภท
·         โมดูลการควบคุม (CO) ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์การจัดการภายใน
·         โมดูลการจัดการทรัพย์สิน (AM) ช่วยบริษัทในการจัดการการจัดซื้อ
·         โมดูลระบบโครงงาน (PS) นำการวางแผนและควบคุม
·         โมดูล Workflow (WF)
·         โมดูลผลทางอุตสาหกรรม (IS)
โดยสรุป ERP เป็นหน้าที่ทางธุรกิจในการประสานงาน ก่อนที่จะมี ERP ในแต่ละหน้าที่จะถูกทำงานอย่างอิสระ การใช้ระบบข้อมูลของตัวเองและการบันทึกการติดต่อค้าขาย ซอฟท์แวร์จะทำการรายงานการจัดการและทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบที่แน่นอนกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน For education

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15771, เขียน: 16 Feb 2006 @ 16:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)