กิตติกานต์ 71

วันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2549  วันนี้พี่เบิร์ดหัวหน้างานผลิตสื่อและผมได้ปริ้นแผนผังโครงสร้างการประปารังสิตที่ได้จัดทำเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้  โดยปริ้นลงในกระดาษ  กว้าง 24นิ้ว  ยาว 33นิ้ว  เป็นแบบปริ้นสีเพื่อที่ตอนเย็นวันนี้จะได้นำไปมอบให้กับผู้จัดการประปาสาขารังสิต  เพื่อตรวจสอบตวามถูกต้องและในวันนี้พวกผมทั้ง 3 คนได้เคลียร์งานที่ยังทำค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในอาทิตย์นี้

     และในตอนเย็นของวันนี้พี่เอกผู้อำนวยการกองผลิตสื่อและพี่เบิร์ดได้พาพวกผมทั้ง 3คน ไปเลี้ยงส่งที่ร้านอาหารที่รังสิตคลอง 1 ด้านหลังฟิวเจอร์ปาร์ค  แต่ก่อนที่จะถึงร้านพี่เบิร์ดได้แวะเข้าไปที่การประปาสาขารังสิตเพื่อนำแผนผังไปมอบให้กับผู้จัดการ  จากนั้นจึงเดินทางไปที่ร้านอาหารพร้อมกับผู้จัดการเพื่อไปกินเลี้ยงส่งพวกผมทั้ง 3 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)