วันที่ 26 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านเวียงแหงได้จัดงาน "ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  ซุ้มนิทรรศการกิจกรรมจากหน่วยงาน สำนักงานเกษตรพื้นที่สูง  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนต่าง ๆ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ กลุ่มแม่บ้าน ร้านค้า ในอำเภอเวียงแหงมากมาย ซึ่งรายละเอียดครูสุจะเอามาเขียนไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/supak2/156399  ซึ่งงานวันนั้นออกมาได้ดีมาก ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควร และทำให้ครูโรงเรียนบ้านเวียงแหง ภารโรง นักเรียน เหนื่อยกันไปตาม ๆ กัน  ครูสุเองได้รับมอบหมายให้ทำเกี่ยวกับ เกียรติบัตร การแสดงของนักเรียน และจัดซุ้มนิทรรศการของสาระภาษาต่างประเทศ  สำหรับซุ้มนี้ครูสุได้จัดนิทรรศการวันคริสต์มาส เพราะเป็นช่วงหน้าเทศกาลพอดี

ครูสุแทบไม่ได้อยู่ในบูธเลย เพราะติดการต้อนรับแขก รวมทั้งต้องประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในงาน แทบไม่ได้ว่างเลย จึงมอบหมายให้นักเรียนชั้น ป.6/2 เป็นstaff ประจำบูธ  ซึ่งกิจกรรมในบูธ มีดังต่อไปนี้คือ
1.ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส และตอบคำถามชิงรางวัล โดยให้นักเรียนเขียนตอบลงกระดาษ มาส่งที่เจ้าหน้าที่ ถ้าตอบถูกเกินครึ่งรับของรางวัลไปเลย
2.กิจกรรมทำบัตรอวยพรวันคริสต์มาส โดยให้นักเรียนลงชื่อรับกระดาษทำการ์ด วาดรูปเกี่ยวกับวันคริสต์มาส เขียนคำอวยพร  ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เล่นเอาบูธเล็ก ๆ มีแต่คนเข้า-ออกกันตลอดเวลา ครูสุเองก็พยายามเอาใจเด็ก ๆ โดยจัดอุปกรณ์วาดรูป สี เช่น สีเทียน ดินสอสี สีชอล์ก  ถ้าใครทำเสร็จตามกติกาก็จับสลากรับรางวัลทันที
3.ทักทาย  Merry Christmas และร้องเพลง จับสลากของขวัญ

กิจกรรมนี้เป็นการให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา เทศกาลสำคัญ จะทำให้นักเรียนมีความรักและสนใจภาษาต่างประเทศมากขึ้น อย่างกิจกรรมนี้ครูสุก็ไม่ได้บีบบังคับว่านักเรียนต้องได้ภาษาอังกฤษจากซุ้มนี้ทุกคน แต่อย่างน้อยนักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง เช่น ได้ใช้คำว่า  Merry Christmas ได้ร้องเพลงวันคริสต์มาส ได้รู้จักวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ได้รู้จักซานตาคลอส  กิจกรรมนี้สร้างสีสันและความสนุกสนานได้ดีทีเดียวในฤดูหนาว (ที่หนาวมาก ๆ ณ เชียงใหม่)