ความฉลาด

ความฉลาดทั้ง 7 อย่าง

 

 

วันนี้ ( 26 ธ.ค. 2550 )ผมได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ผมได้รับแนวความคิดในการเป็นนักวิจัย และได้รู้เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างของงานวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น  และที่สำคัญนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานทางวิชาการแต่ขาดทุนทรัพย์  เพราะ สกว. ได้จัดสรรทุนสำหรับการทำวิจัยให้แต่มีข้อแม้ว่าการเขียนโครงร่างจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน    ในการอบบรมครั้งนี้ผมได้อ่านคนฉลาดทั้งเจ็ดที่คณะวิทยากรได้นำมาแจกแล้วรู้สึกชอบเลยอยากนำมาเผยแพร่ครับ

ความฉลาดของมนุษย์มี  7  อย่าง (ทฤษฎีของ เฮาวาร์ด  การ์ดเนอร์ )

1. ความฉลาดด้านตรรกะและคณิศาสตร์

2. ความฉลาดด้านภาษา

3. ความฉลาดด้านมิติ

4. ความฉลาดด้านร่างกาย

5. ความฉลาดด้านดนตรี

6. ความฉลาดด้านมนุษย์สัมพันธ์

7. ความฉลาดด้านเข้าใจตนเอง

     เมื่อได้อ่านแล้วยิ่งทำให้ผมเข้าใจคำว่า  คนเรามีควมแตกต่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น  แต่เราสามารถพัฒนาความฉลาดของแต่ละคนได้ด้วยการมั่นฝึกฝน และขยัน  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (0)