ค่ายเบาหวาน รพ.วิเชียรบุรี

ค่ายเบาหวานครั้งที่ 1 รพ.วิเชียรบุรี

ค่ายเบาหวานครั้งที่ 1 รพ.วิเชียรบุรี

กำหนดให้เข้าค่ายแบบพักค้างคืน 2 วัน 1 คืน ที่พักใช้ตึกใหม่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 49 ตื่นนอนและปฏิบัติภารกิจส่วนตัว /ตักบาตรอาหารสดและแห้ง /ออกกำลังกาย ผู้เข้าค่ายเจาะ DTX ด้วยตนเองพร้อมลงบันทึกในสมุดประจำตัวเข้าค่าย/ แยกย้ายเข้าฐาน 6 ฐาน/ฐานอาหาร/ฐานยาเบาหวาน/ฐานดูแลเท้า/ฐานออกกำลังกาย/ฐานภาวะแทรกซ้อน/ฐานดูแลตนเอง

ขอบคุณเบาหวานที่ทำให้รักตัวเองมากขึ้น..................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DMwichianburiความเห็น (0)