ชื่อพม่า หม่อง-มะ

“หม่อง” เป็นนามที่ไทยเราใช้เรียกชาวพม่ากันเล่นๆ พบเห็นบ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์ ชาวพม่าทั่วไปมักไม่ทราบว่า ไทยเราตั้งฉายาให้พม่าเช่นนั้น
ชื่อพม่า หม่อง-มะ
“หม่อง” เป็นนามที่ไทยเราใช้เรียกชาวพม่ากันเล่นๆ พบเห็นบ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์  ชาวพม่าทั่วไปมักไม่ทราบว่า ไทยเราตั้งฉายาให้พม่าเช่นนั้น พม่าเขียนคำนี้ว่า g,k'N ปกติจะหมายถึง “น้องชาย”  เดิมทีเป็นคำเครือญาติสำหรับผู้หญิงใช้เรียกน้องชายของตนเองด้วยความเอ็นดู  แต่ปัจจุบันมักใช้ในความหมายว่า “พ่อหนุ่ม”ได้ด้วย  อีกทั้งภรรยาหรือหญิงสาวอาจเรียกสามีหรือแฟนของตนว่า “หม่อง” พบบ่อยในถ้อยคำว่า  g,k'Ngi(หม่องเย ) เทียบกับไทยได้ว่า “เธอ จ๊ะ”  และใช้คำว่า   g,k'NWdut Z หม่องจี ) ในความหมายว่า “คุณพี่” (คำว่า Wdut (จี ) แปลว่า “ใหญ่” ) คำว่า “หม่องจี” นี้เป็นคำที่ผู้หญิงใช้เรียกพี่ชายหรือสามีของตน  หากเป็นคู่สามีภรรยา  พม่าจะใช้ว่า =outg,k'NOa" ( ซะนีหม่องหนั่ง ) คำ ซะนี (=out )  เป็นคำสุภาพหมายถึง  “ภรรยา” คำนี้ยืมจากภาษาฮินดี   ส่วน  Oa" (หนั่ง ) หมายถึง “รวง ( ข้าว )”  พม่าผูกศัพท์นี้ โดยอุปมาสามีและภรรยาดุจรวงข้าวที่กำลังจะออกผล  และถ้าเป็นพี่น้องชายหญิง พม่าจะใช้ว่า  g,k'NOa, ( หม่องนะมะ )  คำว่า Oa,  ( นะมะ ) จะหมายถึง “น้องสาว” ของพี่ชาย
ผู้ใหญ่มักเรียกชายหนุ่มว่า   g,k'N,'Nt  ( หม่องมีง ) คำว่า  ,'Nt  (มีง )เป็นสรรพนามหมายถึง “เอ็ง” หรือ  “เจ้า” ดังนั้น คำว่า  หม่องมีง  จึงน่าจะเทียบได้กับ  “เจ้าหนุ่ม”  และหากใช้ในราชาศัพท์ในความหมาย “พระอนุชา” หรือ  “ องค์ชาย” พม่าจะใช้คำว่า  g,k'Ng9kN  (หม่องด่อ )คำสรรพนามสำหรับสามเณรอาจใช้ว่า  g,k'Nia'N ( หม่องชิ่น ) และเรียกนาคเณรว่า g,k'Nia'Ng]k'Nt ( หม่องชิ่นลอง ) คำว่า  ia'Ng]k'Nt  ( ชิ่นลอง ) ตรงกับ “ส่างลอง” ในคำ “ปอยส่างลอง”  ซึ่งเป็นประเพณีบวชลูกแก้วที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  คำว่า g]k'Nt  ( ลอง ) หมายถึง  “ ว่าที่” เช่น พระโพธิสัตว์   พม่าเรียกว่า  46iktg]k'Nt (พยาลอง ) หรือ ลูกอ๊อด พม่าเรียกว่า  พาลอง                           (zktg]k'Nt ) คำว่า พา  ( zkt ) นั้น  หมายถึง  กบ พม่ายังใช้คำว่า “หม่อง” เป็นคำนำหน้าชื่อสำหรับเด็กชายหรือชายในวัยหนุ่ม   อาทิ  หม่องมโยอ่อง  เป็นต้น  อีกทั้งชายพม่ายังนิยมชื่อขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วย  “หม่อง” เช่น  หม่องขิ่นหมิ่ง    อั้งหม่อง   และหม่องหม่อง  เป็นอาทิ  นอกจากนี้  คำว่า  “หม่อง” ยังหมายถึง “ชายงาม” ที่ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวด   จะเห็นว่า คำว่า “หม่อง”  จะนิยมใช้กับชายที่อยู่ในวัยเยาว์หรือวัยหนุ่ม
คำคู่กับ  “หม่อง” ที่ใช้กับเด็กหญิงหรือหญิงสาว  คือคำว่า “แม”  เขียนว่า  ,pN  คำนี้อาจใช้เป็นคำสรรพนามสำหรับเรียกหญิงสาวด้วยความเอ็นดู  และอาจใช้เป็นคำนำหน้าชื่อหญิงสาวก็ได้  พม่าใช้คำนี้ผูกเป็นศัพท์ต่างๆ  เช่น  ,pN,'Nt  ( แมมีง ) น่าจะเทียบได้กับ  “แม่หนู”  หรือ  “นางหนู”  คำว่า  ,pNg9kN  ( แมด่อ ) เป็นราชาศัพท์เทียบได้กับ  “ เสด็จแม่” หรือ  “ชนนี”  และอาจเป็นคำที่พระพม่าใช้เรียก   “โยมแม่”  ก็ได้  พม่าเรียกแม่ชีว่า   ,pNlu]  ( แมตีละ ) นอกจากนี้  พม่ายังใช้คำว่า  แม  ในความหมาย  “หญิงงาม” หรือ  “นางงาม”  ในคำ  v]a,pN   ( อะละแม )  คำว่า   v]a  Z อะละ )  หมายถึง  “ความงาม” หากผสมคำ  หม่อง  และ  แม   เข้าด้วยกัน  เป็น   g,k'N,pN  Z หม่องแม )  จะกินความรวมๆ หมายถึง “หนุ่มสาว”
คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิงพม่าอีกคำหนึ่งคือคำว่า “มะ” ( , X เทียบได้กับคำว่า “นาง” และ “นางสาว” แต่คำนี้ใช้ได้กับผู้หญิงทั้งที่อยู่ในวัยเด็กหรือวัยสาว   และใช้ได้กับผู้หญิงที่ออกเรือนแล้วหรือยังโสดอยู่  เช่น หากชื่อว่า  โฉ่โฉ่เหว่  เวลาเรียกชื่อจะใช้ว่า  มะโฉ่โฉ่เหว่  เป็นต้น  คำว่า  หม่อง   แม  และ  มะ  จึงใช้ได้กับชายหรือหญิงที่มีอายุรุ่นเดียวกัน  หรือใช้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  คำเหล่านี้เป็นคำสุภาพ  หากใช้อย่างเหมาะสมกับวัย
  
วิรัช นิยมธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรรสาระพม่าประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15584, เขียน: 15 Feb 2006 @ 19:09 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อารายา
IP: xxx.128.183.226
เขียนเมื่อ 

ออออออออออออออออออออออออออออ