อุปสรรคต่อการบริหาร

ทรราช 10 อย่าง ทรราช หมายถึง คนที่ทรยศขาติ ขายชาติ นำสมบัติของชาติไปขายเพื่อตนเอง หรือการเข้ามาในการเมืองเพื่อใช้อำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง ญาติพี่น้อง และเพื่อนพ้อง ไม่เพียงเท่านั้น คือการแสวงหาผลประโยชน์จากชาติ จากบนกองทุกข์ของเพื่อนร่วมชาติ คนที่จะเป็นทรราช หรือเข้าข่ายทรราช ประเด็นในการพิจารณา 10 อย่าง " ทรราช" ข้อที่ 1 ยึดธุรกิจผูกขาด 6 ประเภทหลัก อันได้แก่ สถาบันการเงิน ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจประปา ข้อ 2 ยึดรัฐบาล กวาดต้อนซื้อ ส.ส. พยายามตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ใช้เงินซื้อเสียง ซื้อ ส.ส. แล้วจึงมาหาเงินคืนทุนทีหลัง นี่เขียนตั้งแต่ 43 นะ ข้อ 3 ยึดองค์กรรัฐ เอาคนของตัวเองเข้าไปในตำแหน่งราชการและรัฐวิสาหกิจ พยายามเอาพวกทรราชเข้าไปเป็นผู้บัญชาการทหารที่สำคัญๆ ส่งคนเข้าไปในสื่อของรัฐ ทั้ง อสมทฯ และกรมประชาสัมพันธ์ ยึดหัวหาดคนในคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อ 4 ทำลายคู่แข่งทางการเมือง ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งทุกครั้งผ่านสื่อของรัฐ ข้อ 5 ทำลายคนดี คนดีเป็นอุปสรรคในการปล้นชาติ โกงประชาชน จึงต้องทำลายให้สิ้น พวกนี้มักมาในรูปนักต่อสู้ นักเคลื่อนไหว วิธีที่ใช้ได้บ่อยคือสื่อของรัฐที่พูดฝ่ายเดียว ใส่ร้ายไปเรื่อยๆ จะให้ดีต้องซื้อสื่อด้วย ข้อ 6 ทำลายภาคประชาชน วิธีทำลายต้องทำลาย 3 ชั้น ชั้นแรก คือการศึกษา ชั้นที่สอง องค์กร ชั้นที่สาม ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะได้ไม่ต้องรู้เรื่อง หรือเกาะกลุ่มรวมตัวกันมากจนเกินไป ข้อ 7 ขัดขวางการปฏิรูปการเมือง ทรราชจะมีความพึงพอใจมาก หากประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจได้เพียงแค่หย่อนบัตรเลือกตั้ง 4 ปี ครั้งหนึ่ง จะได้โกงชาติโกงแผ่นดินได้อย่างไม่ต้องอายฟ้าอายดิน ข้อ 8 สร้างภาพลักษณ์ ข้อ 9 สร้างเครือข่ายพันธมิตรทรราช นักธุรกิจใหญ่ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นายทหารใหญ่ เจ้าพ่อมาเฟีย และสื่อสารมวลชนอาวุโส แต่เรื่องการสัมพันธ์กับสื่อเพื่อทำลายคนดีต้องระวังให้มาก เพราะมีสื่อปากเสียบางประเภทชอบคาบข่าวลับของเครือข่ายไปปูดข้างนอกจนเสียงาน แต่เจ้าพ่อมาเฟียในเครือข่ายคงพอช่วยคุมประพฤติได้บ้าง ข้อ 10 บริหารองค์กรทรราชให้เป็นสังคมทรราช ต้องกระจายจัดสรรให้พรรคพวกได้คอร์รัปชั่น คอยเชือดไก่ให้ลิงดู เสียสมุนส่วนน้อยรักษาส่วนใหญ่ สร้างความแตกแยกในหมู่ทรราช จะได้ไม่รวมตัวกันโค่นหัวหน้าทรราชได้ ทรราช 10 อย่าง ทรราช หมายถึง คนที่ทรยศขาติ ขายชาติ นำสมบัติของชาติไปขายเพื่อตนเอง หรือการเข้ามาในการเมืองเพื่อใช้อำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง ญาติพี่น้อง และเพื่อนพ้อง ไม่เพียงเท่านั้น คือการแสวงหาผลประโยชน์จากชาติ จากบนกองทุกข์ของเพื่อนร่วมชาติ คนที่จะเป็นทรราช หรือเข้าข่ายทรราช ประเด็นในการพิจารณา 10 อย่าง " ทรราช" ข้อที่ 1 ยึดธุรกิจผูกขาด 6 ประเภทหลัก อันได้แก่ สถาบันการเงิน ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจประปา ข้อ 2 ยึดรัฐบาล กวาดต้อนซื้อ ส.ส. พยายามตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ใช้เงินซื้อเสียง ซื้อ ส.ส. แล้วจึงมาหาเงินคืนทุนทีหลัง นี่เขียนตั้งแต่ 43 นะ ข้อ 3 ยึดองค์กรรัฐ เอาคนของตัวเองเข้าไปในตำแหน่งราชการและรัฐวิสาหกิจ พยายามเอาพวกทรราชเข้าไปเป็นผู้บัญชาการทหารที่สำคัญๆ ส่งคนเข้าไปในสื่อของรัฐ ทั้ง อสมทฯ และกรมประชาสัมพันธ์ ยึดหัวหาดคนในคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อ 4 ทำลายคู่แข่งทางการเมือง ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งทุกครั้งผ่านสื่อของรัฐ ข้อ 5 ทำลายคนดี คนดีเป็นอุปสรรคในการปล้นชาติ โกงประชาชน จึงต้องทำลายให้สิ้น พวกนี้มักมาในรูปนักต่อสู้ นักเคลื่อนไหว วิธีที่ใช้ได้บ่อยคือสื่อของรัฐที่พูดฝ่ายเดียว ใส่ร้ายไปเรื่อยๆ จะให้ดีต้องซื้อสื่อด้วย ข้อ 6 ทำลายภาคประชาชน วิธีทำลายต้องทำลาย 3 ชั้น ชั้นแรก คือการศึกษา ชั้นที่สอง องค์กร ชั้นที่สาม ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะได้ไม่ต้องรู้เรื่อง หรือเกาะกลุ่มรวมตัวกันมากจนเกินไป ข้อ 7 ขัดขวางการปฏิรูปการเมือง ทรราชจะมีความพึงพอใจมาก หากประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจได้เพียงแค่หย่อนบัตรเลือกตั้ง 4 ปี ครั้งหนึ่ง จะได้โกงชาติโกงแผ่นดินได้อย่างไม่ต้องอายฟ้าอายดิน ข้อ 8 สร้างภาพลักษณ์ ข้อ 9 สร้างเครือข่ายพันธมิตรทรราช นักธุรกิจใหญ่ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นายทหารใหญ่ เจ้าพ่อมาเฟีย และสื่อสารมวลชนอาวุโส แต่เรื่องการสัมพันธ์กับสื่อเพื่อทำลายคนดีต้องระวังให้มาก เพราะมีสื่อปากเสียบางประเภทชอบคาบข่าวลับของเครือข่ายไปปูดข้างนอกจนเสียงาน แต่เจ้าพ่อมาเฟียในเครือข่ายคงพอช่วยคุมประพฤติได้บ้าง ข้อ 10 บริหารองค์กรทรราชให้เป็นสังคมทรราช ต้องกระจายจัดสรรให้พรรคพวกได้คอร์รัปชั่น คอยเชือดไก่ให้ลิงดู เสียสมุนส่วนน้อยรักษาส่วนใหญ่ สร้างความแตกแยกในหมู่ทรราช จะได้ไม่รวมตัวกันโค่นหัวหน้าทรราชได้ (ทรราช 10 อย่าง )
ทรราช  10 อย่าง
                ทรราช หมายถึง คนที่ทรยศขาติ  ขายชาติ นำสมบัติของชาติไปขายเพื่อตนเอง หรือการเข้ามาในการเมืองเพื่อใช้อำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง ญาติพี่น้อง และเพื่อนพ้อง ไม่เพียงเท่านั้น คือการแสวงหาผลประโยชน์จากชาติ จากบนกองทุกข์ของเพื่อนร่วมชาติ คนที่จะเป็นทรราช หรือเข้าข่ายทรราช ประเด็นในการพิจารณา  10 อย่าง

 " ทรราช" ข้อที่ 1 ยึดธุรกิจผูกขาด 6 ประเภทหลัก อันได้แก่ สถาบันการเงิน ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจประปา
       ข้อ 2 ยึดรัฐบาล กวาดต้อนซื้อ ส.ส. พยายามตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ใช้เงินซื้อเสียง ซื้อ ส.ส. แล้วจึงมาหาเงินคืนทุนทีหลัง นี่เขียนตั้งแต่ 43 นะ
       ข้อ 3 ยึดองค์กรรัฐ เอาคนของตัวเองเข้าไปในตำแหน่งราชการและรัฐวิสาหกิจ พยายามเอาพวกทรราชเข้าไปเป็นผู้บัญชาการทหารที่สำคัญๆ ส่งคนเข้าไปในสื่อของรัฐ ทั้ง อสมทฯ และกรมประชาสัมพันธ์ ยึดหัวหาดคนในคณะกรรมการการเลือกตั้ง
       ข้อ 4 ทำลายคู่แข่งทางการเมือง ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งทุกครั้งผ่านสื่อของรัฐ
       ข้อ 5 ทำลายคนดี คนดีเป็นอุปสรรคในการปล้นชาติ โกงประชาชน จึงต้องทำลายให้สิ้น พวกนี้มักมาในรูปนักต่อสู้ นักเคลื่อนไหว วิธีที่ใช้ได้บ่อยคือสื่อของรัฐที่พูดฝ่ายเดียว ใส่ร้ายไปเรื่อยๆ จะให้ดีต้องซื้อสื่อด้วย
       ข้อ 6 ทำลายภาคประชาชน วิธีทำลายต้องทำลาย 3 ชั้น ชั้นแรก คือการศึกษา ชั้นที่สอง องค์กร ชั้นที่สาม ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนจะได้ไม่ต้องรู้เรื่อง หรือเกาะกลุ่มรวมตัวกันมากจนเกินไป
       ข้อ 7 ขัดขวางการปฏิรูปการเมือง ทรราชจะมีความพึงพอใจมาก หากประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจได้เพียงแค่หย่อนบัตรเลือกตั้ง 4 ปี ครั้งหนึ่ง จะได้โกงชาติโกงแผ่นดินได้อย่างไม่ต้องอายฟ้าอายดิน
       ข้อ 8 สร้างภาพลักษณ์
       ข้อ 9 สร้างเครือข่ายพันธมิตรทรราช นักธุรกิจใหญ่ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ นายทหารใหญ่ เจ้าพ่อมาเฟีย และสื่อสารมวลชนอาวุโส แต่เรื่องการสัมพันธ์กับสื่อเพื่อทำลายคนดีต้องระวังให้มาก เพราะมีสื่อปากเสียบางประเภทชอบคาบข่าวลับของเครือข่ายไปปูดข้างนอกจนเสียงาน แต่เจ้าพ่อมาเฟียในเครือข่ายคงพอช่วยคุมประพฤติได้บ้าง
       ข้อ 10 บริหารองค์กรทรราชให้เป็นสังคมทรราช ต้องกระจายจัดสรรให้พรรคพวกได้คอร์รัปชั่น คอยเชือดไก่ให้ลิงดู เสียสมุนส่วนน้อยรักษาส่วนใหญ่ สร้างความแตกแยกในหมู่ทรราช จะได้ไม่รวมตัวกันโค่นหัวหน้าทรราชได้       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุปสรรคต่อการบริหารความเห็น (24)

ด.ช.ธีรพงษ์ เทพทำ
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 
ดีครับ
ด.ญ.ปุญชรัสมิ ชื่นเกตุเเก้ว
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

เราคิดว่าดีที่มีเว็บไวต์ดีดีอย่างนี้

 

พงษ์สิทธิ์
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว อำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับ ส่วนงานราชการภายใต้สังกัดโดยตรง ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ อันจะส่งผลทำให้รัฐบาลสามารถให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล อ้างอิง ศูนย์บริการข้อมูลรัฐเพื่อประชาชน

ด.ช จักรพันธ์ พรมโคตร
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 
  • ผมคิดว่าดีเหมือนกันครับที่10ทรราชนี้บริหารเงิน
  • อย่างมีหลักการครับผมเเละผมอย่างนักบริหารที่รวยครับ
ประไพรพรรณ บุญมาก
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 
  1. ก็พอใช้ค่ะ  
  2. สู้ตายค่ะ
  3. เป็นกำลังใจ
  4. ลาก่อน
ด.ช กิตติศักดิ์ นนยะ
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 
ผมคิดว่าเว็ปไซค์นี้เป็นเว็ปไซค์ที่ดี  และขอให้มีเว็บไซค์นี้ต่อไป
อภิสิทธิ์ ทนทาน
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว อำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับ ส่วนงานราชการภายใต้สังกัดโดยตรง ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ อันจะส่งผลทำให้รัฐบาลสามารถให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล อ้างอิง ศูนย์บริการข้อมูลรัฐเพื่อประชาชน

ด.ญ.ปาลิตา ปินานัง ด.ญ. ยุพิน คอแก้ว
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

           คนที่เป็นทรราช  10  อย่างนั้นเป็นคนที่โกงชาติบ้านเมืองหาผลประโชน์ใส่ตนเองไม่คิดถึงความทุกของผู้อื่น

 

ด.ญ.จิดาภา เเสงอรุณ
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

ได้สดวกรวดเร็ว

 

ด.ญ.จิดาภา เเสงอรุณ
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

ได้สดวกรวดเร็ว

 

ด.ญ.ฐิติมา นุ่มทองคำ
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

             คนที่  โกงชาติเป็นคน ทำลายสังคมและทำลายชาติ

ด.ช.วัชรากร โคตรบัว
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

ผมอยากไห้มีเว็ปนี้ตลอดไป   ส่วนผมก็ชอบเว็ปไชค์นี้มากๆ

 

 

ด.ญ.ณัฐธิดา สายเนตร์
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 
           อยากให้งบม๊อบลง  เพราะบ้านเมืองกำลังสงบ
พีระพล วงศ์จอม
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

oierutglrejo     rtypjksretsrpet    rtjorej5ytpsdmrgp;sde      pyjojr

;rmglsrejyldmfgopjeayrltmdflgjsryhjryh  tjypeyhseyh/p;j

ด.ช.ตันติกร สุนทร
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

            ผมอยากให้ทักษิณอยู่ ต่อไป

 

ด.ญ.ยุพิน คอแก้ว
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 
         อยากให้การเมืองสงบลง     และไม่มีคนที่โกงชาติบ้านเมืองอยู่    ให้มีแต่คนดี   และไม่มีคนทรราช10ข้ออยู่
ด.ช.ปณิธาน อริยะมงคล เลขที่ 15
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

ดีครับ

 

ด.ญ.นุชจรี แจ่มดี
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 
                  ไม่อยากให้คนไม่ดีอยู่
ด.ญ.จุฑามาศ โลหะบัณฑิตวงศ์
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 
                           ไม่อยากให้คนโกงชาติ
ด.ญ.สริยา ศิวายพราหมณ์
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

ฉันอยากให้ท่านนายก  ทักษิณ   ชิณวัตร     สู้ต่อไปไม่ท้อถ้อย

จากเรื่องวุ่นวายนี้      ขอให้ท่านนายกสุ้ต่อไปค่ะ

   

ด.ญ. เจนจิรา ปัญญาเลิญพาณิชย์
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

ไม่อยากให้มีการทะเลาะกันทางการเมืองและไม่หน้ามีคนที่ถือหลักทรราชทั้ง10ข้อนี้   และไม่อยากให้มีคนโกงชาติ

อยากให้ประเทศชาติอยู่อย่างสงบสุข   อยากให้หันหน้ามาคุยกันดีดีช่วยกันทำบ้านเมืองให้เจริญ   ถ้าบ้านเมืองสงบสุขลงน้องเจนก็ดีใจด้วยค่ะ...

 

ด.ญ. ณัฐธิดา สายเนตร์ 6/2 เลขที่11
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

   อยากให้นายกให้ความยุติธรรม  และสุจริตแก่ชาติ  อย่าขายชาติอีกเลย  แล้วบ้านเมืองจะได้สงบ

ด.ญ.จิตรานุช สวิสุพรรณ์ เมือ พฤ.16ก.พ.10:22:14 เขียนว่า:
IP: xxx.11.43.77
เขียนเมื่อ 

โกงประชาชนและเห็นแก่ตัวและเอาคนของตัวเองมาทํางานเพือจะช่วยตัวเองโกงประชาชนไปนานๆและเพือจะไม่ให้ประชาชนรู้ว่าตัวเองโกง

พรเพ็ญ
IP: xxx.154.146.7
เขียนเมื่อ 
ขายน้ำมันดิบจำนวนมาก สนใจติดต่อสอบถาม
พรเพ็ญ
โทร. 087-5151520
[email protected]
สนใจลองโทรมาคุยกันได้ก่อนนะค่ะ