ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ


ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง มีภาระกิจหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำ และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกำหนดมาตรการกักกันสัตว์น้ำ ปัจจุบันมีด่านตรวจสัตว์น้ำทั้งสิ้น 14 ด่าน ซึ่งเป็นด่านที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างเดิม จำนวน 7 ด่าน
ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
                ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง มีภาระกิจหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำ และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกำหนดมาตรการกักกันสัตว์น้ำ
ปัจจุบันมีด่านตรวจสัตว์น้ำทั้งสิ้น 14 ด่าน ซึ่งเป็นด่านที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างเดิม จำนวน 7 ด่าน ประกอบด้วย
1. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ
2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต
4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่
5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
                เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติม ตามคำสั่ง กรมประมงที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2546 อีก 7 ด่าน ดังนี้
1. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือ กรุงเทพฯ
2. ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง กรุงเทพฯ
3. ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา จังหวัดสงขลา
4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา
5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย
6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
                หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำ และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกำหนดมาตรการกักกันสัตว์น้ำ
http://www.cffp.th.com/port.htm
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15485เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2006 16:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 17:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี