ห้ามทำการประมงในฤดูกาลปลาวางไข่

ห้ามทำการประมงในฤดูกาลปลาวางไข่

 สุราษฎร์ธานี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมง ในฤดูกาลที่ปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนในวัยอ่อน ในท้องที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 26,400 ตารางกิโลเมตร ในระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค.นี้ ฝ่าฝืนอาจถูกจำคุกและปรับ หรือริบทรัพย์
       

       นายสายันต์ เอียมรอด ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี เผยว่า ขณะนี้ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมง ในฤดูกาลที่ปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนในวัยอ่อน ในท้องที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ครอบคลุม 26,400 ตารางกิโลเมตร ในระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค.2549 นี้
       
       หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 65 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมาตรา 69 เครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ และสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการกระทำผิด หรือได้มาโดยการกระทำผิด ศาลจะริบเสียก็ได้ หรือมาตรา 70 เครื่องมือทำการประมงให้ศาลริบเครื่องมือนั้นเสีย
       
       สำหรับเครื่องมือที่ห้ามทำการประมงนั้น ได้แก่ 1.อวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบเรือกล (ยกเว้นอวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียว ความยาวเรือไม่เกิน 16 เมตร ให้ทำการประมงได้เฉพาะเวลากลางคืน) 2.อวนติดตามที่ใช้ประกอบเรือกล ทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู หรือด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน 3.อวนล้อมจับทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล อวนครอบ อวนซ้อน อวนยกที่ใช้ประกอบกับเครื่องไฟฟ้าที่ทำการประมงปลากะตัก และ 4.อวนลุนที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีความยาวเรือเกินกว่า 14 เมตรขึ้นไป

ที่มา.
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspxNewsID=9490000017513

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.801ความเห็น (0)