Contact

ประพจน์61(27ม.ค.49)

  งาน TOP   

ไปถึงที่ทำงานไม่มีงานอะไรให้ทำเพราะต้องแสตนบายรองานเลยรอจนถึงเวลา 16.00 น. ก็มีหมายงานท๊อบ อวอด เลยต้องไปและเป็นไปตามคาดเจอดาราเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นอั้มพัชราพา ติ๊กเจษ โปเตโต้ มอส เขต นุน่ ก็เลยได้เล่นกล้องอย่างเต็มที่คือการเอียงบ้างก กระชากซูมบ้าง

สิ่งทีทได้นั้นมีทั้งเรื่องมารยาทในการถ่ายภาพ การ WB กลาสงอากาศ การโฟกัสให้รวดเร็ว การคาดการณืสถาณะการณ์ล่วงหน้า 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 15476, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)