แสตนบายอยู่ที่ทำงานครับไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะไม่มีหมายเดี่ยวครับเลยไปดูพี่ๆ เขาตัดต่อครับว่าเรียงลำดับภาพอย่างไรครับ ว่าควรนำ MS ขึ้นก่อน ต่อมาควรเป็น CU และก็แจ้งหมาตอน 19.00 น.ครับ สิ่งที่ได้คือพยายามหาความรู้เข้าไว้