แนวทางปฏิบัติและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2535 พร้อมฉบับปรับปรุงแก้ไขฯ

แนวทางปฏิบัติและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางปฏิบัติและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2535 พร้อมฉบับปรับปรุงแก้ไขฯ  วันที่  22  มกราคม  2549  ณ โรงแรมธาริน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  การอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและระเบียบใหม่ ๆ  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เหมือนกัน และขั้นตอนอาจจะแตกต่างกัน ความหวังสิ่งแรกก็อยากหาประสบการณ์ในการทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเราปฏิบัติงานแตกต่างจากหน่วยงานอื่นหรือไม่  ซึ่งการอบรมได้แนะแนวทางในการอบรมพัสดุ คือ การทำงานด้านพัสดุทุกอย่างต้องมีหลักฐานทุกครั้งและทำอย่างรอบครอบ  เรียกได้ว่าการทำงานต้องอยู่ในความไม่ประมาท ให้คุ้มค่ากับเงินและโปร่งใส  ทุกอย่างบางครั้งการทำงานเราก็อาจไม่คาดคิด  คิดว่าไม่ผิด แต่บางครั้งเราอาจจะผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ  ฉะนั้นการทำงานต้องมีการวางแผน มีหลักฐานและมีพยานรับรู้ทุกอย่าง เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำขึ้น  และต้องเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้  แต่ดีที่เราทำเป็นประเพณีอยู่แล้วสำหรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งการรายงานการจัดซื้อให้ผู้บริหารได้รับทราบ  แต่ก็มีอยู่หน่วยงานหนึ่ง รู้สึกว่าจะเป็น อบต. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานนั้นค่อนข้างจะเสี่ยงคือจัดซื้อทุกอย่างอยู่เพียงร้านเดียว  แต่เราก็ไม่เคยปฏิบัติ  ทำให้เราเกิดการเปรียบเทียบ  และก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ความรู้และกรณีใหม่ ๆ เป็นประสบการในการทำงานให้กับพวกเราที่เข้าอบรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (2)

พัสดุน้อย
IP: xxx.113.60.73
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ผมได้อ่านบทความนี้แล้วนั้น ถูกของท่านนะ ที่ว่า อบต. จัดซื้ออยู่ร้านเดียวผูกขาด สมมุติว่า เมืองมันเล็ก และหาที่ซื้อที่ดีกว่าไม่ได้ หรือ ว่า ร้านนั้นให้เครดิตสำหรับนำวัสดุที่ต้องการด่วนเวลาไหนก็ได้ มันก็เป็นทางที่เหลี่ยงยาก มาก เราเป็นผู้ประฏิบัติไม่ใช้ผู้สั่งการ ส่วนมาก็ต้องทำงานสนองหัวหน้าอยู่แล้ว  ทุกอย่างล้วนไปเอามาก่อนแล้วมานั่ง make ทีหลัง ผมก็อึดอัดนะ ช่วยแนะแนวทางที่ครับ หน่วยงานมันเล็ก บ้านนอกด้วย ระเบียบมีไว้ให้ทำตามแต่ บางคนที่เป็นใหญ่ก็ทำตามใจมากกว่า ครับ  จากพัสดุน้อย

ขวัญ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะ และยินดีที่ได้รู้จักคนพันธุ์เดียวกัน(พัสดุ) ค่ะก็เข้าใจนะค่ะว่าบางครั้งระเบียบหรือแนวปฏิบัติมันอาจจะค้านกับความเป็นจริงบ้าง ในหน่วยงานเล็กๆ ทางเลือกมันน้อยอาจจะห่างไกลความเจริญและต้องปฏิบัติตามผู้บริหาร แต่บางครั้งเราก็ต้องพยายามทำให้ขัดใจน้อยที่สุดและก็ให้อยู่ในกรอบ ปัจจุบันนี้เราก็มีทางเลือกได้หลายทางเช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ตที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารร้านค้าหาช่องทางมันคงมีมากกว่า 1 - 2 ร้านให้เราเลือก มันก็มีบ้างที่ขวัญปฏิบัติก็เหมือนกันขอยกตัวอย่างของตัวเองแบ่งประสบการณ์ให้ฟังนะค่ะ เราต้องสร้างกติกาให้ผู้ปฏิบัติได้ทำคือที่นี้จะทำเป็นประกาศ โดยสร้างแบบฟอร์มให้เขาได้เขียนและต้องผ่านผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติ และมีฐานข้อมูลเวลาสืบค้นข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจมันอาจจะขัดใจบ้างเราก็แก้ไขเป็นเรื่องๆ ไป