ชื่นชมชุมชนบ้านเปร็ดในและม.บูรพา

ชื่นชมชุมชนบ้านเปร็ดในและม.บูรพา

         ในการประชุม "แบ่งปันความรู้โรงเรียนชาวนา 49" ที่สุพรรณบุรี   ผศ. ดร. มนตรี  แย้มกสิกร ([email protected]) ม. บูรพา   ได้กรุณามอบชุดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เรื่องกระบวนการเรียนรู้และการต่อสู้เพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรหลักของชุมชน   กรณีชุมชนบ้านเปร็ดใน  ต. ห้วงน้ำขาว  อ.เมือง  จ.ตราด   ให้ผม 1 ชุด   เอามาดูแล้วมีความรู้สึกชื่นชม

     - ชื่นชมชุมชนบ้านเปร็ด   ต่อวีรกรรมต่อสู้กับอิทธิพลนายทุนเพื่อรักษาป่าชายเลนของชุมชน   เป็นการต่อสู้ที่รุนแรง   เสี่ยงภัยในช่วงปี 2529 - 2530   และชื่นชมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน   เพื่อดำรงความเข้มแข็งของชุมชน   ต้องดูวีดีโอชุดนี้จึงจะเข้าใจ
     - ชื่นชม ผศ. ดร. มนตรี และ ม.บูรพา  ที่ทำวิจัยและจัดทำชุดการเรียนรู้ชุดนี้ออกเผยแพร่   เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

วิจารณ์  พานิช
 10 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)