Weblog ใหม่ในปัญหา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

 

(Q) “กรณีที่รัฐธรรมนูญมีวลี ‘ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ’ ศาลจะต้องคอยกฎหมายลูกก่อน เสมอไป หรือทว่าจะปรับใช้มาตรานั้นแก่คดี ในทันทีไปได้เลย ?”  (A) ศาลนานาชาติ ได้วางหลักพื้นฐานไว้ว่า “ศาลมีอำนาจปรับใช้ไปได้เลย” (ยกเว้นในบางกรณี) โดยไม่ผูกมัดต้องคอยกฎหมายลูก เรียกว่าหลัก “Self-Executing” (แปลไทยว่า “สภาพบังคับอัตโนมัติ”).

 

ประกาศ

Weblog ใหม่ในปัญหา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

 

 

โจทย์:  “กรณีที่มีวลี ‘ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ’ ศาลจะต้องคอยกฎหมายลูกก่อน เสมอไป หรือทว่าจะปรับใช้มาตรานั้นแก่คดี ในทันทีไปได้เลย ?”

หลักนิติศาสตร์สากล:  ศาลนานาชาติ ได้วางหลักพื้นฐานไว้ว่า “ศาลมีอำนาจปรับใช้ไปได้เลย” (ยกเว้นในบางกรณี) เรียกว่าหลัก “Self-Executing” (แปลไทยว่า “สภาพบังคับอัตโนมัติ”) คือ บังคับใช้ในทันทีไปได้เลย โดยไม่ผูกมัดต้องคอยกฎหมายลูก.

 

ข้อมูล:  นับแต่นี้ไป ท่านจะเริ่มดูข้อมูลปัญหา  “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ทั้งในเมืองไทย & ในหลักนิติศาสตร์สากล ได้จาก:

 

 

http://gotoknow.org/providedbylaw

 

 

Web นี้จัดทำโดย “ทีมวิจัย 3 คน” แห่งคณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยนีกาตะ, ประเทศญี่ปุ่น (พิเชษฐ เมาลานนท์, นิลุบล ชัยอิทธิพรวงศ์ & พรทิพย์ อภิสิทธิวาสนา) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ “สปรย.” (สถาบันส่งเสริมการปฏิรูประบบยุติธรรม & ความเป็นธรรมในสังคม).

 

Web นี้ จัดทำในระบบ Weblog หรือ Blog (บล็อก) แบบชุมชน ชื่อ GotoKnow.org (The Gateway of Thailand's Online Knowledge Management) ภายใต้การสนับสนุนของ “สคส.” (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) ด้วยวัตถุประสงค์ ให้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (Knowledge Management).

 

เราหวังว่า นักกฎหมายไทย & นศ. กฎหมายไทย จะสร้างชุมชน Blog ในด้าน การวิจัยกฎหมายในสังคม (The Social Research in Law) เช่นนี้ให้มากขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล วิธีแก้ปัญหาความเป็นธรรมในสังคมไทย (Social Justice) ในแนวทางสันติ.

 

เราขอขอบคุณ “สคส.” & ทีมคณาจารย์ผู้พัฒนา GotoKnow.org จากคณะวิทยาการจัดการ, ม. สงขลานครินทร์.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” (As Provided by Law)ความเห็น (0)