โอกาสการเรียนรู้มาถึงแล้วเพราะวันนี้บังสามารถจะไปสัมภาษณ์ ดร.สุวรรณ ที่บ้านโดยพี่จอมไปเป็นพิธีกร ซึ่งเรียกว่ามีแต่ฝีมือทั้งนั้น และก็พี่ธีด้วยสรุปว่ากล้องนั้น 2 กล้อง บังบอให้ดูที่ การจัดวางกล้องว่ารับกันอย่าง คือกล้องอยู่ฝังเดียวกันและแบ่งว่าใครจะจับ สองคนหรือคนเดียว  เสร็จก็ประมาณ 19.00 น. งานนี้เหนื่อยมาเพราะทั้งจัดแสงและเรื่องเสียงเพราะเรื่องเสียงผมเป็นคนคุมไมล์