โปรแกรมฝึกปฏิบัติการดูแลเท้า

ต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายที่จะเรียนรู้จากกันและกัน

วันนี้เป็นวันแรกของ "การฝึกปฏิบัติการดูแลเท้า" โปรแกรม ๗ วันที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิกเครือข่าย ๓ คนคือคุณเปรมสุรีณ์ แสนสมและคุณทับทิม มาฉาย จากหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พุทธชินราช คุณวสิน นงนาคพเยาว์ จาก รพ.วิเชียรบุรี คุณเปรมสุรีณ์และคุณทับทิมมารอเวลาอยู่ที่ชั้นล่างของ รพ.ตั้งแต่เช้าก่อน ๐๘.๐๐ น. เพราะเดินทางมาถึงกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานและพักอยู่ใกล้ๆ กับ รพ.เทพธารินทร์ คุณวสินมาถึงช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ เพราะเพิ่งเดินทางออกจากวิเชียรบุรีเมื่อประมาณ ๐๔.๐๐ น.นี้เอง

ประมาณ ๐๙.๐๐ น. เราเริ่มกิจกรรมแบบเป็นกันเอง ทีมเทพธารินทร์ที่ให้การต้อนรับขณะนั้นคือคุณยุวดี มหาชัยราชัน คุณณัฎฐิยา ปะบุญเรือง และคุณสุนทรี นาคะเสถียร ดิฉันขอให้ทุกคนแนะนำตนเองให้รู้ว่าเป็นใคร มีประสบการณ์อะไรมาแล้วบ้าง และต้องการเรียนรู้อะไร ทีมของเทพธารินทร์นอกจากจะบอกว่าได้เตรียมการอะไรไว้ให้ทั้ง ๓ คนได้เรียนรู้แล้ว ยังบอกว่าต้องการเรียนรู้อะไรจากผู้มาขอเรียนรู้ด้วย ต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายที่จะเรียนรู้จากกันและกัน ดิฉันคาดว่าเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปจนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ คงจะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นมากมาย ดิฉันส่งต่อทั้ง ๓ ท่านให้ทีมงานของคลินิกสุขภาพเท้ารับไปดูแลตามแผนที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าและขอให้มีการทำ AAR ทุกเย็นด้วย

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.ผู้มาขอเรียนรู้ทั้ง ๓ คน ได้เข้าพบ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ อาจารย์เทพได้พูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้

ดิฉันได้เกริ่นกับคุณวสินเมื่อพบกันตอนเย็นว่าจะให้แต่ละคนช่วยกันเขียนบันทึกลงบล็อกว่าได้มีประสบการณ์และเรียนรู้อะไรบ้าง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)