ประกวดนวัตกรรมในวันรักโรงพยาบาล

เป็นการค้นหาสิ่งดีๆรอบๆตัว (Appreciative Inquriing)แล้วนำสิ่งดีๆนั้นมาชื่นชม พร้อมทั้งให้ผู้ที่ทำสิ่งดีๆนั้นได้นำมาเล่าให้คนอื่นๆฟัง

            กิจกรรมหนึ่งในวันรักโรงพยาบาล 14 กุมภาของโรงพยาบาลบ้านตากในปีนี้ ก็คือการให้ทีม 5 ส แต่ละตึกทั้ง 6 ทีม ได้ค้นหานวัตกรรมที่โดดเด่นของคุณกิจ(ผู้ปฏิบัติจัดการความรู้) ในตึกหรือทีมของตนเองมานำเสนอพร้อมทั้งมีการประกวดผลงานกันแบบสนุกๆ ได้รางวัลทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเป็นการเติมไฟใส่ฟืน(Shine) ชื่นชมยกย่องกัน

 

                     ถือเป็นการค้นหาสิ่งดีๆรอบๆตัว (Appreciative Inquriing)แล้วนำสิ่งดีๆนั้นมาชื่นชม พร้อมทั้งให้ผู้ที่ทำสิ่งดีๆนั้นได้นำมาเป็นเรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Story telling)ให้คนอื่นๆฟัง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยไม่ต้องบอกว่านี่คือการทำKM

 

                      ทีม 5 แต่ละตึกได้ร่วมกันส่งนวัตกรรมหรือการพัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือการทำงานใหม่ๆ ที่จะเรียกว่าไคเซ็น (Kaizen) ก็ได้ จำนวน 15 เรื่อง มีตัวแทนจากทีม 5 ส ทั้ง 6 ทีมมาร่วมกันเป็นคณะกรรมการตัดสิน ในแต่ละเรื่องให้เวลานำเสนอ 5 นาที พบว่าผู้ที่มานำเสนอทุกคนล้วนเป็นผู้ปฏิบัติจริงทั้งสิ้น ลักษณะการเล่าเรื่องก็เดินเรื่องเหมือนเรื่องเล่าปนบรรยากาศแบบสนุกๆ ไม่ซีเรียส ไม่เป็นทางการ ในสถานการร์บรรยากาศแห่งความรัก แต่ได้บอกครบทั้ง 3Pก็คือ Purpose, Process และ Product

 

             นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด ทั้ง 15 เรื่องมีดังนี้

 

1.  อุ่นไอรัก จากห้องคลอด จากทีมเวอร์คช็อป โดยพี่เงาะ ไอซ์และหวาน เป็นการคิดอุปกรณ์ห่อตัวเด็กที่ง่ายและสะดวกเพื่อลดภาวะอุณห๓มิในร่างกายต่ำขณะเคลื่อนย้านเด็กแรกคลอด

 

2.  เสื้อสามารถ จากตึกชาย ของทีมฟ้าสดใส โดยสมกับเล็ก เป็นเสื้อสำหรับผู้ป่วยคลุ้มคลั่ง ไม่รู้ตัวที่ต้องผูกยึด ทำให้สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วยได้ง่าย

 

3.  ผ้าปลอดภับ จากตึกชาย ของทีมฟ้าสดใส โดยสม พี่ไก่ เล็ก เป็นการนำเศษผ้ามาเย็บเป็นผ้าสำหรับหุ้มราวกั้นเตียงกันไม่ให้เด็กลอดตกจากเตียง

 

4.  ตระกร้าความรู้ จากโอพีดี ของทีมเวอร์คช็อป โดยพี่ส้มกับไก่ เป็นตระกร้าที่ใส่เอกสารเพื่อให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและใส่ตัวอย่างอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง สามารถให้สุขศึกษาและมีตัวอย่างสาธิตให้ดูได้ง่าย

 

5.  บัตรคิวสารพัดประโยชน์ จากโอพีดี ของทีมเวอร์คช็อป โดยพี่ส้มกับไก่เป็นการใช้บัตรคิวเพื่อสื่อสารการดูแลผู้ป่วยกับจุดต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบHospital osที่ไม่ใช้โอพีดีการ์ด

 

6.  สต็อคชุดไฟนีออนเคลื่อนที่ จากซ่อมบำรุง ของทีมดาวกระจาย โดยพี่ประสิทธิ์กับพี่สมเกียรติ เป็นการนำที่ใส่ทีวีที่ชำรุดและไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงสำหรับเก็บหลอดไฟนีออน ให้สะดวกต่อการจัดเก็บและนำไปใช้งาน

 

7.  ห่วงยางห่วงใยอาหาร จากตึกหญิง ของทีมน้ำหนึ่งใจเดียว โดยพี่รุ่งกับหนิง เป็นการนำเอาห่วงยางจากขวดที่ให้น้ำเกลือมาปรับใช้ในการแขวนกระบอกฉีดยาสำหรับให้อาหารทางสายยางในผู้ป่วยที่ญาติพอจะดูแลผู้ป่วยได้บ้างแล้ว

 

8.  รถเอนกประสงค์ จากซ่อมบำรุง ของทีมดาวกระจาย โดยพี่ประสิทธิ์ พี่สมเกียรติและไชยา โดยการนำเอารถขนขยะเก่าที่ชำรุดและทิ้งแล้วมาดัดแปลงเป็นรถเข็นสำหรับใส่อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง ทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปซ่อมยังที่ต่างๆ

 

9.  ระบบการดูแลรักษาและทำความสะอาดครุภัณฑ์ทันตกรรม จากงานทันตกรรม ของทีมยุทธหัตถีรวมใจ โดยหมอขวัญและพี่เฉลิมขวัญ เป็นการวางระบบการดูแลเครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อยืดอายุการใช้งานและสะดวกในการทำความสะอาด

 

10.รายงานนี้มีคำตอบ จากทีมIM ของทีมเวอร์คชอร์ป โดยปิย์กับก้อย เป็นการนำเสนอแบบสอบถามรายงานที่สามารถเรียกข้อมูลที่บรรจุในระบบคลังข้อมูลของระบบHospital os นำออกมาใช้ประโยชน์ได้ทันที สะดวกสบายตอนไหนก็ได้แค่คลิ๊กเมาส์ไม่เกิน 5 ครั้ง ก็จะได้ข้อมูลรายงานที่ต้องการออกมาดูได้

 

11.เครื่องซักชั่นปราศจากเชื้อ จากหน่วยจ่ายกลาง ของทีมดาวกระจาย เป็นการนำเอาเครื่องซักชั่นที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งสายยางโดยใช้เวลาอบแห้งเร็วขึ้นจาก 30 นาทีเป็น 15 นาที และสามารถใช้ได้ครั้งละหลายเส้นโดยการนำแท่งปากกามาเจาะรูทำเป็นหัวต่อกับสายยาง ลดเวลาการอบแห้ง ลดปริมาณคนที่ทำและเพิ่มปริมาณงานได้มากขึ้น

 

12.สติ๊กเกอร์BH ของเวชระเบียน จากทีมเวอร์คชอร์ป โดยออยกับนิ เป็นการนำเอาสติ๊กเกอร์เดิมที่มีอยู่มาเขียนตัวBHพร้อมกับHNผู้ป่วยแล้วนำไปติดที่บัตรทองของผู้ป่วย ทำให้ไม่ต้องทำบัตรผู้ป่วย ไม่เปลืองกระดาษบัตรผู้ป่วย ผู้ป่วยถือบัตรทองใบเดียวก็มาใช้บริการได้ คำว่าBHมาจาก Banatk hospital

 

13.พิมเสนน้ำสวาท ของการแพทย์แผนไทย จากทีมมดงาน โดยท็อปกับส่ง เป็นการนำเอาพิมเสนมาใช้ประกอบกับการนวดผู้ป่วยโดยมีการเก็บข้อมูลตัวเลขผลลัพธ์ของการให้บริการแล้วผู้ป่วยหายดีขึ้นร้อละ 88 อัตราความพึงพอใจสูงขึ้น ที่สำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์พิมเสนให้ผู้ป่วยรู้จักและซื้อไปใช้มากขึ้น อัตราการจำหน่ายพิมเสนน้ำเพิ่มเป็นสองเท่าของเดิม

 

14.ป้องกันเครื่องมือทิ่มทะลุซอง ของหน่วยจ่ายกลาง จากทีมดาวกระจาย โดยไชยากับกุ้ง เป็นการแก้ปัญหาการที่เครื่องมือปลายแหลมที่ผ่านการฆ่าเชื้อและใส่ซองปิดแล้วทิ่ใทลุซองขาดทำให้ต้องเสียเวลามาฆ่าเชื้อและซีลซองใหม่โดยการใช้กระดาษแข้งจากซองที่ไม่ใช้แล้วมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อเสียบคมของเครื่องมือการที่จะนำไปซีลใส่ซอง

 

15.การทำงานอย่างมีความสุข ของตึกหญิง จากทีมน้ำหนึ่งใจเดียว โดยพี่อ้อย เพ็ญ หนิง แอน เป็นการวางระบบการทำงานร่วมกันในหอผู้ป่วยและกับเหนื่อยงานอื่นๆโดยใช้การมองทางบวกและดึงเอาความสนุกสนานมาร่วมกับการทำงานเพื่อลดความตึงเครียดเนื่องจากปริมาณงานมากและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเยอะ

 

                 คณะกรรมการได้กำหนดเกณฑ์ในการตัดสินไว้ 4 ประเด็น คือ

 

 1. นวัตกรรมต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน

   

 2. สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานและเห็นผลลัพธ์

   

 3. เน้นนวัตกรรมในปี 2549

   

 4. ตอบสนองตัวชี้วัดในหน่วยงานหรือของโรงพยาบาล

   

จากการตัดสินของคณะกรรมการผลออกมาว่ามีรางวัลชมเชยอยู่ 12 เรื่อง ส่วนที่เหลือ 3 เรื่อง ผลเป็นดังนี้

 

                รางวัลชนะเลิศคือเครื่องซักชั่นปราศจากเชื้อ

 

                รองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือเสื้อสามารถ

 

                รองชนะเลิศอันดับ 2 คืออุ่นไอรักจากห้องคลอด

 

                  สิ่งที่ได้เห็นจากกิจกรรมที่ทางทีม 5 ส ได้จัดประกวดนี้ เราเปลี่ยนเวทีนำเสนอจากห้องประชุมที่เป็นทางการมานำเสนอในที่จอดรถใต้ถุนตึก ในบรรยากาศสบายๆ ทุกคนใส่เสื้อ 5 ส สีม่วง และมีกองเชียร์และพิธีกร(หวาน) ที่ทำให้บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองได้ดีมาก ทำให้ทุกทีมที่ออกมาเสนอไม่เกร็ง พูดได้อย่างลื่นไหล เป็นที่น่าชื่นชมมาก

 

                  งานนี้ผมไม่ได้ร่วมเสนอความคิดอะไรเลย เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมคิดเลย เป็นผลงานของทีมที่จัดล้วนๆ ผมมีส่วนร่วมเฉพาะในวันนี้ คือนั่งฟัง บันทึกเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ออกไปมอบรางวัลสลับกันกับรองผู้อำนวยการอีก 2 ท่านคือพี่ปุ๋ยกับป้าเย็น เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมงานโรงพยาบาลบ้านตากได้ดี เป็นAutomaticโดยไม่ต้องสั่งการเลย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (4)

วราภรณ์ ปชส. รพ.บ้านตาก
IP: xxx.147.121.13
เขียนเมื่อ 
เพิ่มเติมรายละเอียดของการตัดสิน นวตกรรมที่มีความเป็นเลิศทางด้าน 5 ส. โดยกรรมการด้านวิชาการของ 5 ส. มีเกณฑ์ที่อยากประชาสัมพันธ์คือ
1.นวตกรรมต้องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน 5 คะแนน
2.สามารถนำมาใประโยชน์ในงานและเห็นผลลัพธ์ชัดเจน 5 คะแนน
3.เน้นเป็นนวตกรรม ในปี 2549 5 คะแนน
4.ตอบสนองตั้วชี้วัดในหน่วยงานและของโรงพยาบาล 5 คะแนน
***นวตกรรมนั้นไม่จำเป็นเป็นสิ่งประดิษฐ์ อาจเป็นระบบการทำงานก็ได้
วราภรณ์ ปชส.บ้านตาก
IP: xxx.147.121.13
เขียนเมื่อ 
แอ่น แอน แอ๊น รายงานผลการจัดกิจกรรมวันรักโรงพยาบาลบ้านตาก โดยมีกรรมการ 5 ส. เป็นโต้โผ สรุปมาแล้วจากผลงานนวตกรรมประจำปีนี้ มีจำนวน 16 ชิ้น บางหน่วยให้ความสำคัญส่งผลงานมาหลายรายการ และแล้ว..หนุ่มไชยา ทับเอี่ยม ชนะเลิศกับงาน"เครื่องSuction กับความสะอาด " หลังจากปีที่แล้วสร้างชื่อให้องค์กร ด้วยการนำผลงานไปประกวดในการประชุมวิการสาธารณสุขที่ ชลบุรี น่าสนใจกับหนุ่มไฟแรงอนาคตไกลแน่นอน...รางวัลที่ 2 ของตึกชาย คือ "เสื้อสามารถ" กับงบเล็กน้อยแต่ผลงานแก้ปัญหาในหน่วยอย่างเห็นได้ชัด ส่วนรางวัลที่ 3 ของห้องคลอด"อุ่นไอรัก" ฟังชื่อแล้วเจ้าตัวบอกว่าลิเก๊...ลิเก น้ำเน่าอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆฟังแล้วอบอุ่นดีออก ...ส่วนอีก 13 ชิ้นก็ใช่ว่าจะด้อยนะแต่ว่าอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับผลงานที่ได้รับการพิจารณา โอกาสหน้าก็พยายามต่อไปก็แล้วกัน..อย่าท้อ
นวพร
IP: xxx.123.246.204
เขียนเมื่อ 

อยากได้เนื้อหาของนววตกรรมจังเลยค่ะ ช่วยส่งให้ทางเมลได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ น่าสนใจมากมาย

หมอพิเชฐ
IP: xxx.198.171.60
เขียนเมื่อ 

กรุณาติดต่อตรงไปที่โรงพยาบาลบ้านตาก ที่ศูนย์คุณภาพครับ ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านตาก กำลังลาศึกษาต่อครับ