ผมเห็นด้วยกับ คำว่า Blog = บล็อก  ไม่ใช่ บล็อเพราะ ถ้าสะกดด้วย ค.ควาย จะต้องเขียนว่า Block เพราะว่า ck ตามที่ราชบัณฑิตฯ เค้า ออกมา เค้าจะให้เป็น ตัว ค.ควาย

แต่ถ้าเป็น ก.ไก่ ต้อง k ตัวเดียว อันนี้เหมือนผมจะเคยเจอะเจอที่ไหนสักแห่ง ในเรื่องของการเทียบคำอ่าน คำเขียน อะไรทำนองนี้ ไว้ มีโอกาสจะเข้ามาเล่าให้ฟัง นะครับ