KM ทำให้รายได้สูง

ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันหลักๆแล้ว  แนวความคิดการจัดการภูมิปัญญา (Knowledge Management) ในเชิงธุรกิจจะได้มาจากผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่  แนวคิดเหล่านี้ผู้บริหารโดยส่วนมากได้มาจากความสามารถ  ความชำนาญและการสั่งสมประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วง   โดยพวกเรามักจะทราบกันดีว่ารายได้สำหรับผู้บริหารค่อนข้างสูง  ทำไมผู้บริหารไม่ต้องตอกบัตร  เข้ามาทำงานสาย  แต่ทำไมรายได้สูงกว่าพนักงานที่ทำงานถึง 8 ชั่วโมง   ก็เนื่องจากผู้บริหารก็จัดเป็นทรัพยากรขององค์กรที่ค่าที่สุดสำหรับการดำเนินงานขององค์กร

ในปัจจุบันไม่เพียงแต่ผู้บริหารเท่านั้นที่จะต้องนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ  พนักงานทุกคนในองค์กร  ก็จะต้องนำเอาความรู้  ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มาประมวลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในองค์กรและหน้าที่งานที่ปฏิบัติอยู่ว่าอยู่ตรงส่วนไหนเพื่อที่จะประยุกต์วิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดขององค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM NUMBER NINEความเห็น (0)