คุณธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิรัดับ ๑๑  ของ สศช.  ปัจจุบันเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   ได้เขียนบทความลงในประชาชาติธุรกิจ    หน่วยราชการที่ต้องการดำเนินการ KM อาจสนใจ    จึงขอแนะนำให้อ่านได้จาก

http://www.matichon.co.th/prachachart/prachachart_detail.php?s_tag=02edi04130648&show=1&sectionid=0212&day=2005/06/13

วิจารณ์ พานิช