๑๐ วิธีการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการแก้วิกฤตของประเทศ

การพัฒนาในยุคใหม่ ต้องการจิตสำนึกใหม่ ซึ่งมิใช่การรับรู้รู้ รับถ่ายทอดความรู้เท่านั้น แต่ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการกับความรู้ (knowledge management) เพื่อก่อให้เกิด จิตสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกัน มีเอกภาพในความหลากหลาย จิตสำนึกแห่งการเป็นมิตรต่อกัน จิตสำนึกแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน จิตสำนึกแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไว้วางใจกัน จิตสำนึกในการสร้างพลังร่วมของหมู่คณะ

คุณธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิรัดับ ๑๑  ของ สศช.  ปัจจุบันเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   ได้เขียนบทความลงในประชาชาติธุรกิจ    หน่วยราชการที่ต้องการดำเนินการ KM อาจสนใจ    จึงขอแนะนำให้อ่านได้จาก

http://www.matichon.co.th/prachachart/prachachart_detail.php?s_tag=02edi04130648&show=1&sectionid=0212&day=2005/06/13

วิจารณ์ พานิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)