แนะนำ บล็อก ของคุณพูนลาภ

คุณพูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ   เจ้าของบริษัท วีเลิร์น  ผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือ ชุมชนแนวปฏิบัติ   บริษัทกะรอกน้อย จำกัด  และอื่นๆ   เขียนบล็อก ที่    http://km.hppthai.org/blog/index.php?blogId=2    เน้น มิติทางสังคมของ KM     มีแนวคิดดีๆ  น่าไปเยี่ยมและคุยด้วย

วิจารณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)