What's KM?

องค์กรต้องการอะไรเกี่ยวกับการทำ KM

      ทำไมองค์กรถึงหันมาให้ความสนใจ ความสำคัญกับ KM ในปัจจุบัน พบว่าเกือบทุกบริษัทฯพยายามต้องการสร้างบุคคลากรให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์(Innovation) ที่กำลังส่งเสริมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในยุคนี้ คงเคยเห็นตัวอย่างโฆษณาของบริษัทหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคเกือบทุกอย่าง ดูๆแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ นั่นคือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ การที่องค์กรให้ความสำคัญนั่น เพราะการคิดของคนเราล้วนไม่มีขีดจำกัด แต่จะจัดการอย่างไรให้นำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด และทำอย่างไรหากบุคคลเหล่านั้นไม่ได้อยู่กับองค์กรแล้ว คนที่เหลืออยู่จะสามารถทำงานแทนกันได้เหมือนเดิม สิ่งหนึ่งที่องค์กรควรทำคือ นำความคิดมาเหล่านี้มาถ่ายทอด และมีหลักฐาน เช่น เอกสาร ให้คนอื่นทำงานต่อไปได้ องค์กรก็ไม่เกิดผลกระทบ อีกทั้งพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพมากขึ้นด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)